کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8234827 مزایده فروش میزان 1500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی استان مازندران 1403/04/30 1403/05/01
8229380 مزایده فروش لوله های ضایعاتی استان اصفهان 1403/04/27 رجوع به آگهی
8220657 مزایده فروش پالت چوبی - پالت چوبی استان یزد 1403/04/24 1403/05/02
8218211 مزایده فروش لوله های ضایعاتی - ضایعات آهن استان اصفهان 1403/04/23 رجوع به آگهی
8217436 مزایده ویلایی مسکونی استان تهران 1403/04/23 1403/04/28
8217434 مزایده تجدید مزایده فروش املاک تملیکی (زمین کشاورزی) استان تهران 1403/04/23 1403/04/28
8212533 مزایده فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی - فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی استان مازندران 1403/04/21 1403/04/21
8209248 مزایده فروش لوله های ضایعاتی استان اصفهان 1403/04/20 رجوع به آگهی
8204918 مزایده فروش 120000 کیلوگرم کود مرغی استان مازندران 1403/04/19 1403/04/21
8196989 مزایده فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی استان مازندران 1403/04/18 1403/04/20
8191957 مزایده فروش لوله های ضایعاتی - ضایعات آهن استان اصفهان 1403/04/17 رجوع به آگهی
8188647 مزایده مرحله دوم تجدید مزایده اجاره تالار پذیرایی تهران پارس استان تهران 1403/04/16 1403/04/21
8188337 مزایده فروش 120000 کیلوگرم کود مرغی - فروش 120000 کیلوگرم کود مرغی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/17
8185433 مزایده فروش تعداد 2000 قطعه جوجه یکروزه مازاد سکس - فروش تعداد 2000 قطعه جوجه یکروزه مازاد سکس استان مازندران 1403/04/16 1403/04/19
8185429 مزایده فروش تعداد 2200 قطعه جوجه یکروزه مازاد سکس - فروش تعداد 2200 قطعه جوجه یکروزه مازاد سکس استان مازندران 1403/04/16 1403/04/18
8183158 مزایده فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی - فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی استان مازندران 1403/04/14 1403/04/16
8172565 مزایده فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی استان مازندران 1403/04/12 1403/04/13
8170535 مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی - اموال مازاد اسقاطی استان همدان 1403/04/11 1403/04/14
8161822 مزایده فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی - فروش میزان 2500 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی استان مازندران 1403/04/10 1403/04/12
8160035 مزایده فروش پالتهای چوبی محمولات مرغ وگوشت - 350عدد پالت های چوبی(سالم)محمولات مرغ وگوشت-اطلاعات بیشتر در پیوست استان هرمزگان 1403/04/10 1403/04/12
صفحه 1 از 16