مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
امتیاز بهره برداری از ورودی و دوچرخه های واقع در پارک 1399/05/28 1399/06/12
امتیاز نصب، راه اندازی و بهره برداری از استخر توپ واقع در پارک 1399/02/07 1399/02/20
واگذاری موقت امتیاز راه اندازی و بهره برداری از مجموعه بازی (- زمین اسکیت - ماشین برقی ( کوبنده )... 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز برداشت رسوبات از رودخانه (لایروبی، برداشت و حمل خاک اطراف پارک 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری موقت امتیاز راه اندازی و بهره برداری از مجموعه بازی 1398/07/02 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از غرف پارک 1398/06/27 1398/07/09
امتیاز بهره برداری از غرف پارک 1398/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه پارک 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از ورودی و پارکینگ پارک شهر بازی 1398/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از ورودی و پارکینگ پارک شهر بازی پاداد شهر حوزه خدماتی 1398/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5