کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8160222 مزایده فروش پلاکهای مسکونی 4 مورد متراژ 234/70 متر مربع - متراژ 233.83 متر مربع - متراژ 244.54 متر مربع - متراژ 247/11 متر مربع استان اصفهان 1403/04/10 1403/04/10
8135648 مزایده زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/10
8135647 مزایده تجدید آگهی مزایده فروش پلاکهای مسکونی 4 مورد استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/10
8135627 مزایده تجدید آگهی مزایده فروش پلاکهای مسکونی 4 مورد-زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/10
8135604 مزایده تجدید آگهی مزایده فروش پلاکهای مسکونی 4 مورد-زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/10
8134320 مزایده فروش 4 عنوان پلاکهای مسکونی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/10
8131139 مزایده فروش کامیونت ون نیسان 2400 مدل 79 استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/02
8105075 مزایده فروش کامیونت ون نیسان 2400 مدل 79 استان اصفهان 1403/03/26 1403/04/02
8103653 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ18 /248 متر مربع استان اصفهان 1403/03/26 1403/03/26
8102614 مزایده تجدیدآگهی مزایده فروش ماشین آلات متعلق به شهرداری - یک دستگاه کامیونت نیسان مدل 1379 استان اصفهان 1403/03/26 1403/04/02
8099795 مزایده اجاره مجتمع کارگاهی - محل کیوسک - ترامپولین باغ - ساختمان اغذیه فروشی استان اصفهان 1403/03/24 1403/03/24
8094454 مزایده فروش ماشین آلات آتش نشانی در 3 ردیف - کامیونت نیسان آتش نشانی - کامیون دوکابین آتش نشانی رنو - کامیونت نیسان آتش نشانی استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/23
8072257 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ18 /248 متر مربع استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/26
8070868 مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/26
8067639 مزایده اجاره اماکن متعلق به شهرداری 4 مورد:اجاره محل کیوسک واقع در بلوار سردارقاسم سلیمانی استان اصفهان 1403/03/17 1403/03/24
8067619 مزایده اجاره اماکن متعلق به شهرداری 4 مورد استان اصفهان 1403/03/17 1403/03/24
8067604 مزایده اجاره اماکن متعلق به شهرداری 4 مورد استان اصفهان 1403/03/17 1403/03/24
8067603 مزایده اجاره اماکن متعلق به شهرداری 4 مورد استان اصفهان 1403/03/17 1403/03/24
8066986 مزایده اجاره مجتمع کارگاهی - محل کیوسک - ترامپولین باغ - ساختمان اغذیه فروشی استان اصفهان 1403/03/17 1403/03/24
8066521 مزایده آگهی مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی واقع در خیابان امام جنب فرهنگسرا متعلق به شهرداری استان اصفهان 1403/03/17 1403/03/26
صفحه 1 از 20