مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره بها سالیانه یک مدرسه 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بها ماهیانه یک واحد کلاس درس 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بها ماهیانه یک واحد کلاس درس 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند راس بره ماده، بره قوچ، میش های آبستن و شترمرغ 1400/08/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بها ماهیانه دو واحد کلاس 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند راس بره ماده - بره قوچ - میش های آبستن و شتر مرغ 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ماهیانه 16 مترمربع از سالن خود جهت دفتر بیمه 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بها ماهیانه یک قطعه زمین 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بها ماهیانه یک قطعه زمین 1400/06/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بها ماهیانه یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1000 مترمربع 1400/05/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بها ماهیانه یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1000 مترمربع 1400/05/04 1400/05/14
مزایده اجاره بها سه ساله مدرسه 1400/03/20 1400/03/23
مزایده اجاره مدرسه 1400/03/17 1400/03/23
مزایده اجاره بها محوطه کانون 1400/03/11 1400/03/19
مزایده اجاره 32 متر مربع از راهرو 1399/10/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه 1399/08/12 1399/08/17
مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه 1399/08/12 1399/08/17
صفحه 1 از 6