کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8079746 مزایده اجاره بهاءسه ساله کمپ ترک اعتیاد استان کرمان 1403/03/20 1403/03/19
8056327 مزایده اجاره بهاءسه ساله کمپ ترک اعتیادواقع درمدرسه قدیمی جعفریه درشهرباغین استان کرمان 1403/03/13 1403/03/19
7809876 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کرمان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7472880 مزایده اجاره بهاء یکساله مغازه آیس پک به متراژ 116 متر مربع استان کرمان 1402/10/05 رجوع به آگهی
7472827 مزایده اجاره بهاء یک ساله مغازه موبایل فروشی استان کرمان 1402/10/05 رجوع به آگهی
7468076 مزایده اجاره بهاء یک ساله مغازه موبایل فروشی استان کرمان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7468042 مزایده واگذاری اجاره بهاء یک ساله مغازه لوازم ورزشی استان کرمان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7468010 مزایده اجاره بهاء یکساله مغازه آیس پک استان کرمان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7448720 مزایده اجاره بهاء یکساله مغازه به متراژ 116 مترمربع استان کرمان 1402/09/28 رجوع به آگهی
6979094 مزایده اجاره بهاءمدرسه قدیمی استان کرمان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6978623 مزایده اجاره بهاءیک باب کلاس درس ازمدسه استان کرمان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6965792 مزایده اجاره بهاء قسمتی ازمحل راهرو ورودی ساختمان به متراژ9مترمربع استان کرمان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6925808 مزایده اجاره بهاء سالیانه یک باب کلاس درس از مدرسه استان کرمان 1402/05/29 رجوع به آگهی
6653376 مزایده اجاره بهاءگلخانه به مساحت تقریبی 300مترمربع استان کرمان 1402/03/23 رجوع به آگهی
6226507 مزایده اجاره بهای گلخانه استان کرمان 1401/11/09 رجوع به آگهی
6226506 مزایده اجاره بهای گلخانه استان کرمان 1401/11/09 رجوع به آگهی
6092269 مزایده اجاره بها یک باب مغازه استان کرمان 1401/10/08 رجوع به آگهی
5656122 مزایده اجاره بهاء یک ساله دو باب کلاس درس استان کرمان 1401/06/14 1401/06/16
5648364 مزایده اجاره بهاء یک ساله در باب کلاس درس استان کرمان 1401/06/12 1401/06/16
5645310 مزایده اجاره دو باب کلاس دبستان استان کرمان 1401/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7