مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پژو پارس ELX - پژو 405 1398/10/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 دستگاه خودرو 1398/10/07 1398/10/15
فروش یک باب ساختمان مسکونی- ویلایی با عرصه 473/9 مترمربع و اعیان 505 مترمربع 1398/04/16 1398/05/03
مزایده ساختمان 1398/04/16 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان مسکونی- ویلایی با عرصه 473/9 مترمربع و اعیان 505 مترمربع 1398/04/15 1398/05/03
فروش یک باب ساختمان مسکونی- ویلایی با عرصه 473/9 مترمربع و اعیان 505 مترمربع 1398/04/15 1398/05/03
واگذاری بهره برداری از درمانگاه عمومی ایثارگران استان 1397/09/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد هفت دستگاه خودرو 1397/03/07 1397/03/15
فروش خودرو 1397/03/07 1397/03/19
فروش تعداد 7 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود 1396/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2