مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی اسقاط و خارج از رده موجود 1401/03/03 1401/03/11
مزایده فروش تجهیزات و اقلام مخابراتی و تاسیساتی اسقاط و خارج از رده و مازاد 1401/02/29 1401/03/18
مزایده فروش حدود 3000 کیلو فایل فلزی اسقاط 1401/02/06 1401/02/14
مزایده فروش حدود 78 اصله تیر فلزی به وزن تقریبی 6240 کیلو و 2500 متر کابل هوائی 24 کر اسقاط در محدود اداره مخابرات 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 300 کیلوگرم کیوسک تلفن ، 150 کیلو درب آهنی یک لنگه ، 600 کیلو کانکس چوبی با چهارچوب آهنی و 20 متر مربع ورق گالوانیزه 1401/01/30 1401/02/05
مزایده فروش 33 دستگاه صندوق نسوز اسقاط 1401/01/21 1401/01/24
مزایده فروش 23 عدد فایل فلزی اسقاط 4 کشو حدود 920 کیلو و 16 عدد کمد فلزی بایگانی اسقاط حدود 960 کیلو 1401/01/17 1401/01/22
مزایده فروش حدود 4500 کیلو صندلی پردن و ثابت فلزی اسقاط 1401/01/17 1401/01/22
مزایده فروش 31 عدد قفسه فلزی تجزیه نامه اسقاط در روستاهای اداره مخابرات 1401/01/17 1401/01/22
مزایده فروش حدود 120000 کیلو اوراق امحائی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 1400 لیتر روغن سوخته مازاد مستعمل دیزل ژنراتورهای اسقاط 1400/12/15 1400/12/22
مزایده فروش اقلام مازاد 1400/11/24 1400/12/18
مزایده فروش اقلام مازاد 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش صندلی گردان و ثابت فلزی اسقاط 1400/11/21 1400/11/25
مزایده فروش Video Wall اداره کل عملیات شبکه 1400/11/16 1400/11/30
مزایده فروش جعبه چوبی خالی باطری اسقاط 1400/11/11 1400/11/16
مزایده فروش 40 عدد جعبه چوبی خالی باطری اسقاط 1400/11/10 1400/11/16
مزایده فروش 7 دستگاه کولر گازی پنجره ای اسقاط 1400/10/27 1400/11/04
مزایده فروش حدود 3000 کیلو فایل فلزی 1400/10/19 1400/10/25
مزایده فروش 23 عدد فایل فلزی اسقاط 4 کشو حدود 920 کیلو و 16 عدد کمد فلزی بایگانی اسقاط حدود 960 کیلو 1400/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29