کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6555301 مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد انبار استان تهران 1402/02/27 1402/03/07
6549010 مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد انبار استان تهران 1402/02/25 رجوع به آگهی
6503048 مزایده واگذاری از طریق اجاره یک قطعه زمین جنب مرکز مخابرات استان تهران 1402/02/13 رجوع به آگهی
6459700 مزایده فروش حدود 150 کیلوگرم صندوق کافو دو درب 3600 اسقاط استان تهران 1402/01/29 رجوع به آگهی
6459661 مزایده فروش کافو خالی دو درب 3600 اسقاط استان تهران 1402/01/29 رجوع به آگهی
6459276 مزایده فروش 510 کیلو گرم ضایعات شامل کافو دو درب قرقره فلزی ضایعات و... استان تهران 1402/01/29 رجوع به آگهی
6367133 مزایده فروش حدود 900 کیلو گرم ضایعات آهن اسقاط شامل بشکه فلزی ، ضایعات فلزی آهن آلات میز فلزی صندلی گردان و فایل 4 کشوئی استان تهران 1401/12/15 رجوع به آگهی
6367121 مزایده فروش صندوق کافو دو درب اسقاط استان تهران 1401/12/15 1401/12/22
6367087 مزایده فروش حدود 510 کیلو گرم ضایعات شامل کافو دو درب قرقره فلزی ضایعات آهن و فلزات و منبع فلزی 1000 لیتری اسقاط استان تهران 1401/12/15 رجوع به آگهی
6320563 مزایده فروش حدود 420 کیلو گرم کافو 2400 و 1200 اسقاط در مرکز مخابرات استان تهران 1401/12/03 رجوع به آگهی
6256601 مزایده فروش اقلام و اثاثیه اداری اسقاط استان تهران 1401/11/18 رجوع به آگهی
5914139 مزایده فروش 2 دستگاه لیفتراک 4/5 تن و 8 تن مستعمل استان تهران 1401/08/14 رجوع به آگهی
5910170 مزایده فروش 2 دستگاه لیفتراک 4/5 تن و 8 تن مستعمل استان تهران 1401/08/12 1401/09/01
5774862 مزایده فروش یک دستگاه تجهیزات رادیویی غیر فعال NE-TX3 اسقاط در سالن PCM استان تهران 1401/07/19 1401/07/25
5610392 مزایده فروش اقلام و اثاثیه اسقاط استان تهران 1401/05/31 رجوع به آگهی
5608613 مزایده فروش اقلام و اثاثیه اسقاط استان تهران 1401/05/31 1401/06/05
5608596 مزایده فروش اقلام و اثاثیه اسقاط استان تهران 1401/05/31 رجوع به آگهی
5475395 مزایده فروش یک دستگاه TAPE BACKUP IBM مازاد موجود در سایت استقلال و یونیت PGS مازا و اسقاط مناطق موجود در انبار CRF استان تهران 1401/04/20 رجوع به آگهی
5336437 مزایده فروش دو دستگاه UPS اسقاط در مرکز مخابرات استان تهران 1401/03/22 1401/03/29
5313092 مزایده فروش مقداری تجهیزات فنی ، اقلام و اثاثیه و ضایعات آهن و آلومینیومی اسقاط استان تهران 1401/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30