مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره انبار 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه سردخانه ای 1400/09/10 1400/09/15
مزایده اجاره مجموعه سردخانه 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین به مقدار حدودا ۳۰ هکتار جهت انجام فعالیتهای کشاورزی در زمینه تولید محصولات 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه سردخانه ای 1400/09/09 1400/09/15
مزایده اجاره مجموعه سردخانه ای 1400/08/17 1400/08/20
مزایده اجاره مجموعه سردخانه ای 1400/08/16 1400/08/20
مزایده اجاره انبار 1400/08/16 1400/08/22
مزایده اجاره مجموعه سردخانه ای 1400/07/19 1400/07/25
مزایده واگذاری اجاره مجتمع فروشگاهی 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال ضایعاتی ومستهلک این اداره کل را به صورت کلی و یکجا 1400/06/06 1400/06/09
مزایده فروش اموال ضایعاتی ومستهلک 1400/06/03 1400/06/09
مزایده فروش پودر تخم مرغ 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع سالن بسته بندی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع سالن بسته بندی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فروشگاه مرکزی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره انبار 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره انبار 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10