مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره کارواش سبک 1399/06/22 رجوع به آگهی
- بهره برداری و اجاره کافی شاپ پارک بانوان 1399/06/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری-فروش سه قطعه زمین-واحد شماره 209 و کارواش و کافی شاپ پارک بانوان بصورت اجاره ای و... 1399/06/05 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری-فروش سه قطعه زمین-واحد شماره 209 و کارواش 1399/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری موارد : واحد تجاری شماره 5-9-19 مجتمع ـ واحد تجاری شماره 17 و 21 مجتمع ـ واحدهای اداری طبقه... 1399/05/11 1399/05/21
واگذاری واحد تجاری شماره 5-9-19 مجتمع و واحد تجاری شماره 17 و 21 مجتمع و3... 1399/05/05 1399/05/21
واحدهای تجاری شماره 19 و پارکینگ شماره 1 و کارواش و واحدهای طبقه فوقانی مجتمع - فروش 6 قطعه زمین 1399/04/14 1399/04/24
اجاره واحدهای تجاری - پارکینگ - کارواش - واحدهای تجاری - مسکونی - فروش تعداد 6 قطعه زمین 1399/04/08 1399/04/24
فروش یک قطعه زمین ملکی ششدانگ به پلاک ثبتی 2578/8 اصلی با کاربری آموزشی به مساحت ۲۱۸/2۵ متر مربع 1399/03/25 1399/04/04
۶ قطعه زمین با کاربری مسکونی، ‌دارای امتیاز پروانه مسکونی 1399/03/25 1399/04/04
صفحه 1 از 11