کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7607083 مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سهند 10 تن دیزلZV10-300 ساخت سال 1382 مستعمل استان بوشهر 1402/11/11 رجوع به آگهی
7597821 مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سهند 10 تن دیزلZV10-300 ساخت سال 1382 مستعمل استان بوشهر 1402/11/09 رجوع به آگهی
7597151 مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سهند 10 تن دیزل 300-Z10 ساخت سال 1382 مستعمل استان بوشهر 1402/11/09 رجوع به آگهی
7140794 مزایده فروش دستگاه لیفتراک سهند 10 تن دیزل 300-ZV10 استان بوشهر 1402/07/12 رجوع به آگهی
7112212 مزایده فروش دستگاه لیفتراک سهند 10 تن دیزل 300-ZV10 ساخت سال 1382 مستعمل استان بوشهر 1402/07/09 رجوع به آگهی
6883808 مزایده فروش حدود 320 تن روغن حرارتی مستعمل ( ایرانول ) و حدود 50 تن روغن معمولی مستعمل استان تهران 1402/05/17 1402/05/24
6883803 مزایده 400 تن پسماند ضایعاتی پلی اتیلن بنزن استان بوشهر 1402/05/17 1402/05/24
6875960 مزایده فروش حدود 320 تن روغن حرارتی مستعمل (ایرانول) و حدود 50 تن روغن معمولی مستعمل استان تهران 1402/05/15 1402/05/24
6875372 مزایده پسماند ضایعاتی پلی اتیلن بنزن استان تهران 1402/05/15 1402/05/24
6856715 مزایده فروش روغن حرارتی مستعمل (ایرانول) و حدود 50 تن روغن معمولی مستعمل استان بوشهر 1402/05/09 رجوع به آگهی
6855829 مزایده فروش حدود 400 تن پسماند ضایعاتی پلی اتیلن بنزن استان بوشهر 1402/05/09 رجوع به آگهی
6846858 مزایده فروش حدود 400 تن پسماند ضایعاتی پلی اتیلن بنزن استان بوشهر 1402/05/07 رجوع به آگهی
6846803 مزایده فروش حدود 320 تن روغن حرارتی مستعمل (ایرانول) و حدود 50 تن روغن معمولی مستعمل استان بوشهر 1402/05/07 رجوع به آگهی
6640559 مزایده فروش حدود 400 تن پسماند ضایعاتی پلی اتیلن بنزن استان بوشهر 1402/03/20 رجوع به آگهی
6629374 مزایده فروش حدود 400 تن پسماند ضایعاتی پلی اتیلن بنزن استان بوشهر 1402/03/17 رجوع به آگهی
6621859 مزایده فروش حدود 400 تن پسماند ضایعاتی پلی اتیلن بنزن استان بوشهر 1402/03/16 رجوع به آگهی
6591497 مزایده فروش دو دستگاه وانت زامیاد استان بوشهر 1402/03/06 1402/03/23
6585312 مزایده فروش دو دستگاه وانت زامیاد گازوئیلی مستعمل مدل 1394 تیپ 28ND-2800cc استان بوشهر 1402/03/04 رجوع به آگهی
6576936 مزایده فروش دو دستگاه وانت زامیاد گازوئیلی مستعمل مدل 1394 تیپ 28ND-2800cc استان بوشهر 1402/03/02 رجوع به آگهی
6569760 مزایده فروش 310 از اقلام مازاد یا مستعمل یا ضایعاتی شامل پیچ و مهره، فلز، پلاستیک، پکیج های تهویه، دیزل ژنراتور، کربن سقفی، کامپیوتر و اقلم جانبی آن، کالاهای عمومی نظیر کولر، تلویزیون، یخچال و... استان تهران 1402/02/31 1402/03/08
صفحه 1 از 4