مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 75 دستگاه اتوبوس درون شهری اسقاطی خود 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش 50 دستگاه اتوبوس اسقاطی 1399/02/21 رجوع به آگهی
فروش 50 دستگاه اتوبوس اسقاطی 1399/02/14 رجوع به آگهی
فروش 50 دستگاه اتوبوس اسقاطی 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش 50 دستگاه اتوبوس اسقاطی 1398/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بروی تعدادی از ایستگاههای اتوبوس (فضای فوقانی، داخلی سایبان ها و..) 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بروی تعدادی از ایستگاههای اتوبوس (فضای فوقانی، داخلی سایبان ها و..) در مناطق 1398/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بروی تعدادی از ایستگاههای اتوبوس (فضای فوقانی، داخلی سایبان ها و..) 1398/09/27 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی شامل: روغن سوخته، آهن، چدن، آلومینیوم، بشکه و ... 1398/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس های خود حدود 300 دستگاه و تبلیغات داخل اتوبوس حدود 40 دستگاه نمایشگر 1398/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7