کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8238458 مزایده تجدیدمزایده اجاره بسته تبلیغاتی 6شامل مکان نصب بیلبوردجنوب میدان شریعتی و 7عددلایتباکس بلوارسربداران استان خراسان رضوی 1403/04/30 1403/05/09
8237678 مزایده تجدیدمزایده بسته تبلیغاتی 4شامل مکان نصب بیلبوردشمالشرق میدان طالقانی وسازه 3وجهی غرب چهارراه مطهری استان خراسان رضوی 1403/04/30 1403/05/09
8151975 مزایده اجاره غرفه مواد غذایی بوستان بهمن ( پلاک 19 ) ، ( ضلع شمالی پارک ) استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/16
8151808 مزایده اجاره ساختمان آجری واقع در آبنمای پارک لاله با کاربری رستوران (پلاک 14) استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/16
8151622 مزایده اجاره غرفه تجاری بوستان بهمن ( کاربری رستوران سنتی ) ، پلاک 68 واقع در ضلع شمالی پارک استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/16
8110283 مزایده تجدیدمزایده اجاره مکان جهت راه اندازی سایت بازی وسرگرمی کودکان(به جزترامپولین)واقع درشرق پارک ارم استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8110281 مزایده تجدید مزایده اجاره مکان جهت راه اندازی سایت بازی و سرگرمی کودکان واقع در ضلع شمال غرب پارک هنر استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
7906141 مزایده اجاره مکان جهت راه اندازی سایت بازی و سرگرمی کودکان به جز ترامپولین استان خراسان رضوی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7906135 مزایده اجاره مکان جهت راه اندازی سایت ترامبولین کودکان استان خراسان رضوی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7826293 مزایده تجدید مزایده اجاره کانکس مطبوعاتی چهارراه دادگستری استان خراسان رضوی 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826283 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی استان خراسان رضوی 1403/01/21 رجوع به آگهی
7826281 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی استان خراسان رضوی 1403/01/21 رجوع به آگهی
7503318 مزایده اجاره بسته 10شامل مکان نصب بیلبوردابتدای استان خراسان رضوی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7503317 مزایده اجاره بسته 9 شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7503316 مزایده اجاره بسته 7شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7503315 مزایده اجاره بسته 6 شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7503314 مزایده اجاره بسته 4 شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7503313 مزایده اجاره بسته3شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7503312 مزایده ه اجاره بسته یک شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7485716 مزایده فروش هیزم، تنه و سرشاخه جمع آوری شده استان خراسان رضوی 1402/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7