مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری قطعه زمین دارای قسمتی از پلاک ثبتی 7949 فرعی از 2637 اصلی به متراژ 135/44 م م 1399/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهای 65 عدد استند، 12 عدد بیلبورد و 13 بیلبورد در محل پل عابر پیاده 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهای 65 عدد استند، 12 عدد بیلبورد و 13 بیلبورد در محل پل عابر پیاده 1399/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین دارای قسمتی از پلاک ثبتی 7949 فرعی از 2637 اصلی به متراژ 135/44 م م 1399/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین دارای قسمتی از پلاک ثبتی 138 فرعی از 2640 اصلی به متراژ 76 م م واقع در خیابان- با... 1399/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین دارای قسمتی از پلاک ثبتی 7949 فرعی از 2637 اصلی به متراژ 135/44 م م با کاربری مسک... 1399/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34