کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8228341 مزایده اجاره و بهره برداری تعداد 47 عدد تابلو تبلیغاتی(بصورت یکجا) استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/06
8228340 مزایده اجاره و بهره برداری تعداد 47 عدد تابلو تبلیغاتی(بصورت یکجا)واقع در بلوارآیت...عاملی و بلوار عظیمی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/06
8227803 مزایده واگذاری سه قطعه زمین کاربری صنعتی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/06
8227801 مزایده واگذاری سه قطعه زمین صنعتی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/06
8227799 مزایده واگذاری سه قطعه زمین : زمین کاربری مال : صنعتی مساحت زمین مال : 3212/85 استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/06
8223134 مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری صنعتی استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/06
8223091 مزایده اجاره و بهره برداری تعداد 47 عدد تابلو تبلیغاتی استان اصفهان 1403/04/24 1403/05/06
8185357 مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری صنعتی استان اصفهان 1403/04/16 1403/05/06
8185316 مزایده اجاره بهره برداری تعداد 47 عدد تابلو تبلیغاتی ( به صورت یکجا ) استان اصفهان 1403/04/16 1403/05/06
8151562 مزایده واگذاری زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151491 مزایده واگذاری چهار قطعه زمین واقع در بلوار شهیدان اربابی- شهرک صنایع کارگاهی-زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151485 مزایده واگذاری چهار قطعه زمین واقع در بلوار شهیدان اربابی- شهرک صنایع کارگاهی-زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8151478 مزایده واگذاری چهار قطعه زمین واقع در بلوار شهیدان اربابی- شهرک صنایع کارگاهی-زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/14
8140829 مزایده فروش هشت قطعه زمین شهرک صنایع کارگاهی با کاربری تجاری استان اصفهان 1403/04/04 1403/04/14
8109323 مزایده فروش هشت قطعه زمین شهرک صنایع کارگاهی با کاربری تجاری استان اصفهان 1403/03/27 رجوع به آگهی
8089987 مزایده مرحله دوم اجاره و بهره برداری خانه تاریخی بنی طباء واقع در خیابان سید الشهداء 2772 استان اصفهان 1403/03/22 1403/03/31
8089986 مزایده مرحله دوم اجاره و بهره برداری از زمین چمن مصنوعی واقع در بلوار شهروند- جنب پارک شادی 2773 استان اصفهان 1403/03/22 1403/03/31
8084052 مزایده اجاره و بهره برداری خانه تاریخی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/31
8082494 مزایده اجاره و بهره برداری زمین چمن مصنوعی با کاربری ورزشی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/31
8066684 مزایده فروش حدود 15 تن آهن آلات ضایعاتی استان اصفهان 1403/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33