کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7769422 مزایده تجهیزات رایانه ای استان تهران 1402/12/20 رجوع به آگهی
7769199 مزایده اقلام اسقاطی استان تهران 1402/12/20 رجوع به آگهی
7518072 مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی - ساختمان / نوع کاربری : اداری استان تهران 1402/10/18 رجوع به آگهی
7490857 مزایده لندمارک - فوتون - نیسان استان تهران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7399908 مزایده ساختمان اداری مساحت عرصه : 912 / مساحت اعیان : 2759 - ساختمان اداری مساحت عرصه 560 مترمربع مساحت اعیان : 3760 مترمربع - استان تهران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7301353 مزایده فروش مودم و وبکم و مبدل استان تهران 1402/08/23 رجوع به آگهی
7242281 مزایده اموال اسقاطی استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
7241507 مزایده ضایعات آهن استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
7157123 مزایده ساختمان اداری استان تهران 1402/07/15 رجوع به آگهی
6817600 مزایده فروش سیم کارت استان تهران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6817528 مزایده فروش سیم کارت 4 استان تهران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6817509 مزایده فروش سیم کارت استان تهران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6817507 مزایده فروش سیم کارت 2 استان تهران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6817318 مزایده فروش سیم کارت استان تهران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6780512 مزایده اموال اسقاطی کیس- مانیتور - چاپگر - تلویزیون استان تهران 1402/04/19 رجوع به آگهی
6780190 مزایده واگذاری ضایعات آهن استان تهران 1402/04/19 رجوع به آگهی
6702032 مزایده فروش سیم کارت استان تهران 1402/04/01 رجوع به آگهی
6698320 مزایده ساختمان با کاربری اداری به مساحت عرصه 560 مترمربع و مساحت اعیان 3760 مترمربع استان تهران 1402/03/31 رجوع به آگهی
6484811 مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : اداری استان تهران 1402/02/07 رجوع به آگهی
6367652 مزایده فروش دستگاه حضور و غیاب استان تهران 1401/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4