مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 13 قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 1401/02/27 1401/02/29
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی - تجاری 1401/02/20 1401/03/07
مزایده فروش 13 قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 1401/02/20 1401/02/29
مزایده واگذاری به اجاره وصول عوارض ورودیه میدان تره بار 1401/02/17 1401/02/18
مزایده اجاره وصول عوارض ورودیه میدان تره بار 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره وصول عوارض ورودیه میدان تره بار 1401/02/10 1401/02/18
مزایده فروش 13 قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 1401/02/08 1401/02/11
مزایده فروش 13 قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 1401/01/31 1401/02/11
مزایده ضایعات چوب : کنده های درختان خشکیده قطع شده و هرس شده 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده وصول عوارض ورودیه میدان تره بار 1401/01/10 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات چوب 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره 7 باب مغازه متعلق به شهرداری 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری - مسکونی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری 1400/12/07 1400/12/07
مزایده واگذاری اجاره ۷ باب مغازه 1400/12/03 1400/12/05
مزایده فروش اقلام ضایعات کنده درختان خشکیده سبد و در کالن پلاستیکی، ضایعات آهن آلات سبک و سنگین 1400/12/02 1400/12/04
مزایده فروش 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری 1400/11/30 1400/12/07
مزایده زمین های تجاری و مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعات کنده درختان خشکیده سبد و در کالن پلاستیکی، ضایعات آهن آلات سبک و سنگین شهرداری 1400/11/27 1400/12/04
مزایده واگذاری اجاره ۷ باب مغازه 1400/11/27 1400/12/05
صفحه 1 از 10