مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره شش باب غرفه تجاری در پایانه 1399/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری 5 باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار 1396/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری پنج باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار 1396/11/26 رجوع به آگهی
واگداری پنج باب غرفه حمل و نقلی 1396/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقلی 1395/04/26 1395/04/28
واگذاری سه باب غرفه 1395/04/23 1395/04/28
واگذاری 3 باب غرفه 1395/04/03 1395/04/05
واگذاری غرفه 1395/02/15 1395/02/25
واگذاری غرفه 1395/02/14 1395/02/25
واگذاری دو باب غرفه با کاربری حمل و نقلی 1394/11/14 1394/11/20
صفحه 1 از 7