مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور بوفه خود بصورت اجاره و سلف سرویس (آشپزی) 1398/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری مکان سالن ورزشی 1397/02/16 رجوع به آگهی
اجاره واگذاری مکان بوفه 1396/06/08 رجوع به آگهی
واگذاری مکان انتشارات بصورت اجاره 1396/06/08 رجوع به آگهی
واگذاری مکان انتشارات بصورت اجاره 1396/06/08 رجوع به آگهی
واگذاری مکان بوفه 1396/06/08 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1395/01/25 1395/02/03
واگذاری مکان انتشارات 1395/01/16 1395/01/25
اجاره مکان بوفه 1394/08/11 1394/08/20
فروش یک دستگاه خودرو سواری 1394/05/13 1394/05/22
صفحه 1 از 3