کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8085770 مزایده مدیریت پارک حاشیه ای معابر شهر استان تهران، استان همدان 1403/03/21 رجوع به آگهی
8085610 مزایده مدیریت پارک حاشیهای معابر شهر همدان به روش مکانیزه استان همدان 1403/03/21 1403/03/24
7950345 مزایده فروش 3 قطعه زمین و 2 قطعه زمین با کاربری صنایع و کارگاه مغازه استان همدان 1403/02/20 1403/02/22
7949834 مزایده زمین کاربری مال : صنعتی استان همدان 1403/02/20 1403/02/22
7949830 مزایده فروش املاک استان همدان 1403/02/20 1403/02/22
7949828 مزایده فروش زمین صنعتی استان همدان 1403/02/20 1403/02/22
7949827 مزایده فروش املاک استان همدان 1403/02/20 1403/02/22
7949825 مزایده فروش املاک استان همدان 1403/02/20 1403/02/22
7949822 مزایده فروش املاک استان همدان 1403/02/20 1403/02/22
7945778 مزایده فروش زمین با کاربری صنایع و کارگاه، مغازه استان همدان 1403/02/19 1403/02/22
7866118 مزایده اجاره پارکینگ های تحت نظارت خود (حاشیه ای، محوطه ای، مسقف) استان همدان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7735867 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/12/10 1402/12/12
7710091 مزایده فروش قطعه زمین در شهرک صنعتی و مغازه تجاری استان همدان 1402/12/07 1402/12/12
7709248 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی- مغازه کاربری تجاری - واحد تجاری کاربری تجاری استان همدان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7672205 مزایده اجاره پارکینگ استان همدان 1402/11/26 1402/12/01
7669982 مزایده اجاره پارکینگ استان همدان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7618676 مزایده واگذاری مدیریت فضاهای پارک محوطه ای شهر استان همدان 1402/11/14 1402/11/18
7616323 مزایده واگذاری اجاره مدیریت فضاهای پارک محوطه ای شهر استان همدان 1402/11/14 رجوع به آگهی
7547445 مزایده اجاره پارکینگ استان همدان 1402/10/25 1402/11/01
7502800 مزایده واگذاری (به صورت اجاره) مدیریت فضاهای پارک محوطه ای شهر : - فضای تقریبی پارک 343 جایگاه استان همدان 1402/10/13 1402/10/19
صفحه 1 از 5