کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8162112 مزایده اجاره عرصه و اعیانی سالن ورزشی مخابرات، استان زنجان 1403/04/10 1403/04/18
8160666 مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیانی سالن ورزشی مخابرات استان زنجان 1403/04/10 رجوع به آگهی
8156973 مزایده اجاره عرصه و اعیانی سالن ورزشی استان زنجان 1403/04/09 رجوع به آگهی
8156690 مزایده اجاره عرصه و اعیانی سالن ورزشی مخابرات استان زنجان 1403/04/09 1403/04/18
8155228 مزایده اجاره عرصه و اعیانی سالن ورزشی مخابرات استان زنجان 1403/04/09 رجوع به آگهی
7876993 مزایده جمع آوری و فروش تیرهای فلزی گرد و و سیمانی و چوبی موجود در مسیر آببر به گیلوان و جمع آوری کابل و مفصل و حمل آنها تا انبار استان زنجان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7875646 مزایده جمع آوری و فروش تیرهای فلزی گرد و A و سیمانی و چوبی موجود در مسیر آببر به گیلوان و جمع آوری کابل و مفصل و حمل آنها تا انبار مرکزی استان زنجان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7873708 مزایده جمع آوری و فروش تیرهای فلزی گرد و A و سیمانی و چوبی و جمع آوری کابل و مفصل و حمل آنها تا انبار مرکزی استان زنجان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7872682 مزایده جمع آوری و فروش تیرهای فلزی گرد و A و سیمانی و چوبی استان زنجان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7871607 مزایده واگذاری جمع آوری و فروش تیرهای فلزی گرد و سیمانی و چوبی استان زنجان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870325 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری استان زنجان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7862509 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری استان زنجان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7747214 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری استان زنجان 1402/12/14 رجوع به آگهی
7743519 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری استان زنجان 1402/12/13 رجوع به آگهی
7741676 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری -اداری استان زنجان 1402/12/13 رجوع به آگهی
7675711 مزایده 19 گروه کامپیوتر و قطعات جانبی استان زنجان 1402/11/28 رجوع به آگهی
7675635 مزایده واگذاری 21 گروه لوازم اداری استان زنجان 1402/11/28 رجوع به آگهی
7665374 مزایده 19 گروه کامپیوتر و قطعات جانبی استان زنجان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7665222 مزایده 21 گروه لوازم اداری موجود در انبار مخابرات استان زنجان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7609385 مزایده واگذاری 19 گروه کامپیوتر و قطعات جانبی استان زنجان 1402/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12