مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره دو سوئیت تکخوابه و یک سوئیت دوخوابه 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 14 گروه لوازم ضایعاتی 1400/11/03 1400/11/12
مزایده فروش مقداری باطری ضایعاتی موجود 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دکل مخابراتی 1400/11/03 1400/11/12
مزایده فروش اجناس ضایعاتی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری باطری ضایعاتی 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دکل مخابراتی 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری باطری ضایعاتی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس ضایعاتی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دکل مخابراتی موجود در سطح استان و انبار مرکزی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری 4 دستگاه شارژر تیر یستوری خارج از رده همراه 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی تیر فلزی 6 متری جمع آوری شده از مسیرهای روستایی 1400/06/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی تیر فلزی جمع آوری شده از مسیرهای روستایی 1400/06/07 1400/06/13
مزایده فروش تعدادی تیر فلزی 6 متری جمع آوری شده از مسیرهای روستایی 1400/06/03 1400/06/07
مزایده تعدادی تیر فلزی 6 متری جمع آوری شده از مسیرهای روستایی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی تیر فلزی 6 متری جمع آوری شده 1400/06/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس ضایعاتی 1400/05/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس ضایعاتی موجود در انبار 1400/05/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجناس ضایعاتی موجود 1400/05/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس ضایعاتی موجود در انبار منطقه 1400/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7