کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
955669 مزایده نصب بنر ،بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندران 1395/06/16 1395/06/23
955141 مزایده نصب بنر ،بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندران 1395/06/15 1395/06/23
955039 مزایده فروش اقلام فرسوده شامل 2 دستگاه باسکول استان مازندران 1395/06/15 1395/06/23
928867 مزایده نصب بنر ،بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندران 1395/04/14 1395/04/24
928197 مزایده نصب بنر ،بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی 12 دستگاه پل عابر پیاده و.... استان مازندران 1395/04/13 1395/04/24
927375 مزایده فروش اقلام فرسوده شامل 2 دستگاه باسکول و تجهیزات اداری استان مازندران 1395/04/10 1395/04/20
927217 مزایده فروش اقلام فرسوده شامل 2 دستگاه باسکول و تجهیزات اداری استان مازندران 1395/04/10 1395/05/02
920664 مزایده واگذاری 7 باب غرفه حمل و نقلی و یک باب غرفه تجاری استان مازندران 1395/03/27 1395/04/02
920088 مزایده واگذاری 7 باب غرفه حمل و نقلی و یک باب غرفه تجاری استان مازندران 1395/03/26 1395/04/02
898237 مزایده نگهداری و بهره برداری از 14 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان مازندران 1395/02/09 1395/02/18
897818 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از 14 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان مازندران 1395/02/08 1395/02/18
885460 مزایده واگذاری نگهداری - بهره برداری از پارکینگ پایانه استان مازندران 1394/12/25 1395/01/11
885073 مزایده واگذاری نگهداری - بهره برداری از پارکینگ استان مازندران 1394/12/24 1395/01/11
874292 مزایده واگذاری نگهداری - بهره برداری از پارکینگ استان مازندران 1394/11/28 1394/12/05
873719 مزایده واگذاری نگهداری - بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان مازندران 1394/11/27 1394/12/05
859454 مزایده واگذاری نگهداری - بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان مازندران 1394/10/26 1394/11/02
859065 مزایده واگذاری نگهداری - بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان مازندران 1394/10/24 1394/10/30
810421 مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری به شماره های پژو 2 عدد و پراید استان مازندران 1394/06/17 1394/06/31
809532 مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری استان مازندران 1394/06/15 رجوع به آگهی
781049 مزایده واگذاری طراحی - ساخت - حمل - نصب - نگهداری و بهره برداری از 16 عدد تابلوی تبلیغاتی استان مازندران 1394/04/07 1394/04/11
صفحه 1 از 4