مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره محل اغذیه فروشی و ساندویچی بیمارستان 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اری اجاره محل داروخانه بخش سرپایی بیمارستان 1400/12/04 1400/12/21
مزایده اجاره محل سوپر مارکت بیمارستان 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره داروخانه 1400/10/21 1400/11/09
مزایده واگذاری اجاره محل داروخانه بخش سرپایی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل پارکینگ عمومی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل داروخانه 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل تاکسی سرویس 1400/06/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل تاکسی سرویس 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل کافی شاپ بیمارستان 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل پارکینگ عمومی بیمارستان 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل سوپرمارکت بیمارستان 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل سوپرمارکت بیمارستان 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کافی شاپ 1399/12/09 1399/12/09
مزایده اجاره محل کافی شاپ 1399/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل کافی شاپ بیمارستان 1399/11/11 1399/11/25
مزایده اجاره محل اغذیه فروشی و ساندویچی بیمارستان 1399/11/11 1399/11/25
مزایده اجاره محل سوپر مارکت بیمارستان 1399/11/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان مرکز جامع دندانپزشکی 1399/10/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مدیریتی پایگاه اورژانس 1399/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7