کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8200308 مزایده چهار قطعه زمین با کاربری مزاحم شهری استان آذربایجان غربی 1403/04/18 1403/04/31
8198947 مزایده فروش دستگاه خودروی ایسازو حمل گوشت یخچالدار به تناژ 5/200 تن مدل 1389 استان آذربایجان شرقی 1403/04/18 1403/04/31
8197941 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/18 1403/04/31
8192737 مزایده مغازه شماره 18 با کاربری تجاری-سرقفلی مجتمع تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/04/17 1403/04/23
8173857 مزایده خودروی سفید رنگ ایسازو حمل گوشت یخچالدار به تناژ 5/200 تن مدل 1389 - یخچال 5/2 تن استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/19
8172567 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/19
8172557 مزایده 4 قطعه از قطعات مزاحم شهری : زمین کاربری مال : تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/19
8172556 مزایده 4 قطعه از قطعات مزاحم شهری در بلوار مستضعفین-ساختمان تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/19
8172554 مزایده 4 قطعه از قطعات مزاحم شهری در بلوار مستضعفین-ساختمان تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/19
8172551 مزایده 4 قطعه از قطعات مزاحم شهری در بلوار مستضعفین-ملک تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/19
8172549 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/19
8034539 مزایده قطعه شماره 10 بمساحت 226/10 از قطعات تفکیکی نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 226/10 مساحت اعیان مال : 226/10 استان آذربایجان شرقی 1403/03/08 1403/03/16
8024116 مزایده 4 قطعه از قطعات مزاحم شهری در بلوار مستضعفین -زمین تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 1403/03/13
8023363 مزایده 4 قطعه از قطعات مزاحم شهری در بلوار مستضعفین استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 1403/03/13
8023361 مزایده زمین تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 1403/03/13
8023355 مزایده واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 1403/03/13
7980947 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7964568 مزایده قطعات تفکیکی وراث : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/31
7964021 مزایده قطعات تفکیکی : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/02/31
7829511 مزایده فروش آهن آلات و ضایعات مستعمل استان آذربایجان شرقی 1403/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9