مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل عملیات اکتشاف محدوده اکتشافی 1390/06/29 1390/06/15
واگذاری امتیاز معدن 1390/06/22 1390/07/03
واگذاری امتیاز معادن جهت بهره برداری و تکمیل عملیات اکتشافی 1390/05/19 1390/06/01
واگذاری امتیاز معادن 1390/04/15 1390/04/25
واگذاری امتیاز معادن 1390/04/07 1390/04/19
واگذاری تکمیل عملیات اکتشافی محدوده های اکتشافی 1389/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری دارد امتیاز بهره برداری از معدن سنگ لاشه کالوس 1389/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از معدن سنگ 1389/10/27 1389/11/07
واگذاری امتیاز بهره برداری از معدن سنگ 1389/10/08 1389/10/18
واگذاری امتیاز بهره برداری از معدن سنگ 1389/09/07 1389/09/18
صفحه 1 از 3