کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8141859 مزایده اجاره یک باب مغازه و واگذاری کلیه امور مربوطه و منافع آن استان مازندران 1403/04/04 1403/04/06
8141662 مزایده اجاره بهای تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد - استند - استرابورد) سطح شهر استان مازندران 1403/04/04 1403/04/06
8141648 مزایده اجاره بهای 8 ردیف از تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد - استند - استرابورد) استان مازندران 1403/04/04 1403/04/06
8141644 مزایده اجاره یک باب مغازه استان مازندران 1403/04/04 1403/04/06
8120371 مزایده واگذاری سرقفلی 30 پلاک تجاری به متراژ حدود 507 متر مربع (نیمه کاره) استان مازندران 1403/03/30 1403/04/07
8119794 مزایده واگذاری سرقفلی 30پلاک تجاری به متراژحدود507متر مربع نکا -خیابان علمیه-خیابان ساحلی چمازی استان مازندران 1403/03/30 1403/04/07
8115253 مزایده اجاره بهای 8 ردیف از تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد - استند - استرابورد) سطح شهر استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8115239 مزایده اجاره یک باب مغازه استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8115213 مزایده اجاره یک باب مغازه استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8115201 مزایده اجاره بهای تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد - استند - استرابورد) استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8114582 مزایده تجدید نوبت اول آگهی عمومی مزایده اجاره یک باب مغازه خیابان انقلاب استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8114581 مزایده تجدیدنوبت دوم آگهی عمومی مزایده اجاره بهای تابلوهای تبلیغاتی (استند-بیلبورد)سطح شهر نکا-شماره 1 استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8114577 مزایده تجدید نوبت اول آگهی عمومی مزایده اجاره یک باب مغازه خیابان انقلاب-چهارراه مرکزی-طبقه اول استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8114573 مزایده تجدیدنوبت دوم آگهی عمومی مزایده اجاره بهای تابلوهای تبلیغاتی (استند-بیلبورد)سطح شهر نکا-شماره 4 استان مازندران 1403/03/29 1403/04/06
8073049 مزایده اجاره یک باب مغازه -ساختمان تجاری اداری استان مازندران 1403/03/19 1403/03/20
8073048 مزایده اجاره یک باب مغازه خیابان آرامگاه و واگذاری کلیه امور مربوطه و منافع آن استان مازندران 1403/03/19 1403/03/20
8057653 مزایده اجاره یک باب مغازه استان مازندران 1403/03/13 1403/03/13
8057380 مزایده اجاره یک باب مغازه استان مازندران 1403/03/13 1403/03/20
8057358 مزایده اجاره یک باب مغازه استان مازندران 1403/03/13 1403/03/13
8057327 مزایده اجاره یک باب مغازه استان مازندران 1403/03/13 1403/03/20
صفحه 1 از 19