مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره بهای تابلویی پل عابر پیاده سطح شهر 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهای تابلویی پل عابر پیاده سطح شهر 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهای تابلویی پل عابر پیاده سطح شهر 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهای تابلویی پل عابر پیاده 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده تهیه ساخت،نصب و اجاره تابلوهای تبلیغاتی پارک جنگلی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده عمومی تابلو های تبلیغاتی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد ساختمان تجاری 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده تهیه ساخت، نصب و اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کافه رستوران 1400/11/17 1400/11/23
مزایده اجاره کافه رستوران پارک جنگلی 1400/11/17 1400/11/23
مزایده اجاره فروشگاه 1400/11/17 1400/11/23
مزایده اجاره کافه رستوران پارک جنگلی 1400/11/13 1400/11/23
مزایده اجاره فروشگاه 1400/11/12 1400/11/23
مزایده اجاره کافه رستوران پارک جنگلی 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک متعلق _ مساحت 151/17 مترمربع - کاربری تجاری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی شهرداری (فر گاز ـ یخچال 5 فوت ـ ماشین چمن زن ـ کله چراغ و ) 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان تجاری 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کافه رستوران پارک 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی شهرداری 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک متعلق _ مساحت 151/17 مترمربع - کاربری تجاری 1400/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7