کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212454 مزایده بهره برداری تجدید مرحله دوم بهره برداری و اجاره تالار استان آذربایجان شرقی 1403/04/21 1403/04/30
8166193 مزایده مرحله دوم فروش تنه و سربریده قسمت های خشکیده درختان - تنه و سربریده درختان استان آذربایجان شرقی 1403/04/11 1403/04/20
8152371 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152368 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152367 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152364 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152362 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152360 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152357 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152354 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152351 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8152349 مزایده فروش قطعات 141،147،151،152،153،156،157،158 : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 209.15 استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/17
8139656 مزایده اجاره و بهره برداری یکدستگاه کانکس به مساحت 9 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1403/04/04 1403/04/12
8138027 مزایده مغازه شماره 7 واقع در خیابان شهید بهشتی جنب اداره ثبت احوال استان آذربایجان شرقی 1403/04/03 1403/04/12
8070840 مزایده فروش تنه و سربریده قسمت های خشکیده درختان استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/29
8034529 مزایده مرحله دوم بهره برداری و اجاره تالار شهرداری صوفیان بمدت یکسال شمسی استان آذربایجان شرقی 1403/03/08 1403/03/17
8009105 مزایده شرایط شرکت در مزایده مرحله دوم بهر ه برداری و اجاره بوفه و ماهی سرای پارک صفای صوفیان استان آذربایجان شرقی 1403/03/01 1403/03/10
7891587 مزایده بهره برداری و اجاره تالار استان آذربایجان شرقی 1403/02/08 رجوع به آگهی
7890417 مزایده بهره برداری و اجاره بوفه و ماهی سرای پارک استان آذربایجان شرقی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7603475 مزایده فروش 9 ردیف ملک شامل: - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 179.5 مترمربع - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 181.5 مترمربع - و ... استان آذربایجان شرقی 1402/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14