مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری و اجاره استخر سرپوشیده شهرداری 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره تالار 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره استخر سرپوشیده شهرداری 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره تالار 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری استخر 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری تالار 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره استخر سرپوشیده 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره تالار 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره تالار 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره استخر سرپوشیده 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری استخر شهرداری 1400/12/16 1401/01/11
مزایده اجاره و بهره برداری تالار 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و اجاره ماهی سرای 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره ماهی سرا 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بوفه و ماهی سرا 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری بیلبورد تبلیغاتی 1400/11/28 1400/12/24
مزایده بهره برداری و اجاره ماهی سرا 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره تعدادی از مغازه ها و یا اماکن تحت اختیار 1400/10/30 1400/11/16
مزایده بهره برداری و اجاره ماهی سرا 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و اجاره ماهی سرای پارک 1400/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7