کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8246902 مزایده اجاره محل دکه های تحت مالکیت سازمان - دکه آلاچیق استان لرستان 1403/05/01 1403/05/11
8231660 مزایده اجاره دکه آلاچیق بوستان فدک استان لرستان 1403/04/28 1403/05/01
8082406 مزایده واگذاری اجاره سردرختی باغات استان لرستان 1403/03/21 1403/03/24
8082388 مزایده اجاره محل دکه های تحت مالکیت سازمان (1) - دکه آلاچیق بوستان فدک 2 - دکه تپه شهدا استان لرستان 1403/03/21 1403/03/24
7879931 مزایده بهره برداری از محل پارکینگ های تپه شهدا استان لرستان 1403/02/04 1403/02/04
7858011 مزایده اجاره محل دکه های تحت مالکیت سازمان - دکه آلاچیق بوستان استان لرستان 1403/01/29 1403/01/29
7842774 مزایده اجاره بهره برداری از محل پارکینگ استان لرستان 1403/01/28 1403/02/04
7829321 مزایده اجاره محل دکه های تحت مالکیت سازمان استان لرستان 1403/01/25 1403/01/29
7787884 مزایده اجاره دریاچه جهت قایق پدالی استان لرستان 1402/12/27 1402/12/27
7787883 مزایده اجاره محل دکه استان لرستان 1402/12/27 1402/12/27
7778923 مزایده اجاره دریاچه جهت قایق پدالی استان لرستان 1402/12/23 1402/12/27
7768857 مزایده اجاره محل دکه های تحت مالکیت سازمان 1- دکه سماور بوستان شهید بهشتی 2- دکه آلاچیق بوستان فدک 3 دکه استان لرستان 1402/12/20 1402/12/27
7738303 مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/12 1402/12/12
7710233 مزایده واگذاری به صورت اجاره و بهره برداری از محل پارکینگ ها استان لرستان 1402/12/07 1402/12/07
7710231 مزایده فروش ضایعات آهن استان لرستان 1402/12/07 1402/12/17
7704596 مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/05 1402/12/12
7690258 مزایده اجاره بهره برداری از محل پارکینگ ها استان لرستان 1402/12/01 1402/12/07
7690253 مزایده فروش ضایعات آهن استان لرستان 1402/12/01 1402/12/07
7616908 مزایده اجاره محل دکه ها استان لرستان 1402/11/14 1402/11/21
7568191 مزایده فروش ضایعات چوب استان لرستان 1402/11/01 1402/11/01
صفحه 1 از 7