کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7559910 مزایده زمین / نوع کاربری : پارکینگ استان اردبیل 1402/10/28 رجوع به آگهی
7529703 مزایده زمین / نوع کاربری : بهداشتی درمانی استان اردبیل 1402/10/20 رجوع به آگهی
7445136 مزایده پلاک های ثبتی با کاربری پارکینگ به مساحتهای50- 30.62- 80/27- 36 استان اردبیل 1402/09/27 رجوع به آگهی
7310142 مزایده فروش مخزن بیست هزار لیتری تانکر فلزی ثابت استان اردبیل 1402/08/25 رجوع به آگهی
7307201 مزایده زمین با کاربری : پارکینگ استان اردبیل 1402/08/24 رجوع به آگهی
7237478 مزایده زمین کاربری پارکینگ سطح کل زمین 34 - زمین کاربری پارکینگ سطح کل زمین 36 و.. استان اردبیل 1402/08/04 رجوع به آگهی
7094729 مزایده زمین کاربری پارکینگ سطح کل زمین 34 استان اردبیل 1402/07/06 رجوع به آگهی
7068155 مزایده مخزن بیست هزار لیتری تانکر فلزی ثابت استان اردبیل 1402/07/01 رجوع به آگهی
7063086 مزایده کمپرسی نیسان جک دار تیپ 2400 مدل 1380 استان اردبیل 1402/06/29 رجوع به آگهی
6957921 مزایده مخزن بیست هزار لیتری تانکر فلزی ثابت استان اردبیل 1402/06/04 رجوع به آگهی
6933824 مزایده قطعات زمین با کاربری تفریحی- پارکینگ استان اردبیل 1402/05/30 رجوع به آگهی
6905422 مزایده کامیون دو کابین آتش نشانی رنو بادسان مدل 84 استان اردبیل 1402/05/23 رجوع به آگهی
6881468 مزایده زمین استان اردبیل 1402/05/17 رجوع به آگهی
6784899 مزایده اجاره ایستگاه مسافربری مسیر استان اردبیل 1402/04/20 رجوع به آگهی
6747836 مزایده فروش 47 ردیق فطعه زمین شامل: - زمین / سطح کل زمین : 50 مترمربع - زمین / سطح کل زمین : 50/41 مترمربع - زمین / سطح کل زمین : 48/39 مترمربع - و ... استان اردبیل 1402/04/11 رجوع به آگهی
6363314 مزایده زمین پارکینگ استان اردبیل 1401/12/14 رجوع به آگهی
6363301 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : آموزشی استان اردبیل 1401/12/14 رجوع به آگهی
6307032 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ عمومی استان تهران، استان اردبیل 1401/12/01 1401/12/03
6303138 مزایده زمین با کاربری پارکینگ به مساحت عرصه 3050/60 مترمربع با کاربری پارکینگ استان اردبیل 1401/11/30 رجوع به آگهی
6302554 مزایده یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ عمومی استان تهران، استان اردبیل 1401/11/30 1401/12/03
صفحه 1 از 5