مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اجناس : 1- گروه اسقاط 2- گروه جمع آوری 3- گروه سرمایه ای 4- گروه امانی 5- گروه دکل 6- گروه ک... 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهره برداری از سالن سرپوشیده 1398/10/07 رجوع به آگهی
تلفن رند و مناسب 1397/09/21 رجوع به آگهی
فروش 16 شماره تلفن ثابت رند و مناسب 1397/09/15 رجوع به آگهی
فروش 16 شماره تلفن ثابت رند و مناسب 1397/09/15 رجوع به آگهی
فروش 16 شماره تلفن ثابت رند 1397/09/15 1397/09/15
واگذاری نگهداری و بهره برداری از سالن سرپوشیده در راستای امور ورزشی 1397/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری و بهره برداری از سالن سرپوشیده 1397/04/03 رجوع به آگهی
فروش اجناس: گروه کابل، گروه قرقره فلزی کابل، گروه دکل، سایر موارد 1396/11/28 رجوع به آگهی
فروش - گروه کابل - گروه قرقره فلزی کابل و... 1395/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3