کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8186593 مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی نخلستان خرما-فاقد اب 164هکتار مجموع ششدانگ استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186590 مزایده فروش محل کارخانه به همراه ماشین الات موجود استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186588 مزایده زمین زراعی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186587 مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186584 مزایده ویلا مسکونی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186579 مزایده ویلا مسکونی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186570 مزایده ملک ویلایی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186568 مزایده ساختمان تجاری استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186563 مزایده ویلایی مسکونی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186562 مزایده زمین مسکونی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186171 مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186162 مزایده زمین صنعتی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186156 مزایده کارخانه استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186155 مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186154 مزایده ویلایی مسکونی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186151 مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186150 مزایده زمین زراعی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8186147 مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/21
8186144 مزایده کارگاه صنعتی استان کرمان 1403/04/16 1403/04/21
8035226 مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی-زمین زراعی کاربری مال : زراعی مساحت عرصه مال : 317916 استان کرمان 1403/03/08 1403/03/13
صفحه 1 از 3