مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک - به صورت زمینی بایر است 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه خودرو سیستم سواری نیسان پاترول دو درب کاربری :کار رنگ مشکی-مشکی متالیک مدل 1377 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم کارت 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یکدستگاه خودرو سیستم سواری نیسان پاترول دو درب کاربری :کار رنگ مشکی-مشکی متالیک 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش میزان 0/69 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین ملک شامل دو باب مغازه 1401/03/01 1401/03/22
مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت ، سیستم:باجاج پالس؛ کارخانه : پیشرو گستر فارس ، زیر کاربری : موتور سیکلت ، تیپ : CC200،رنگ اصلی : مشکی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ، سیستم : پراید تیپ : جی تی ایکس آی ، کاربری: سواری، مدل 1389، رنگ: سفید - سفید- روغنی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه مغازه نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 23.18 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت 65/37 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده میزان دو سهم مشاع از هفده سهم عرصه و اعیان یک قطعه زمین بصورت مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه واقع در زیرزمین اول و (شرق مغازه تجاری 13 تفکیکی) به مساحت 17 مترمربع به مساحت 10/35 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان 1401/02/31 1401/03/16
مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان نوع ملک طلق به مساحت 61 متر مربع به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 10/8 مترمربع قطعه اول تفکیکی و ششدانگ یکباب انباری به مساحت 3/29 مترمربع قطعه اول تفکیکی 1401/02/31 1401/03/16
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دو به مساحت 123/96 متر مربع با کاربری مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه خانه 1401/02/31 1401/03/16
مزایده فروش یکدستگاه موتور سیکلت سیستم : بوکسر کارخانه پیشرو گستر فارس تیپ: BM150 کاربری موتور سیکلت رنگ اصلی: مشکی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو ، کاربری سواری ، سیستم :دنا، تیپ :، DENA+EF7-MT مدل : 1396 ، رنگ :آبی-آبی-متالیک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت ، کاربری موتورسیکلت ، سیستم :هوندا، تیپ:CD1125 ، مدل : 1381 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش سواری هیوندا تیپ : AVANTE-XD مدل :1386 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودروکاربری سواری سیستم رنو تیپ TONDAR90K4Mرنگ سفید -سفید شیری- روغنی 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27