مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره پارکینگ 1395/04/08 1395/04/20
اجاره غرفه جهت فعالیت سوپرمارکت 1395/02/08 1395/02/15
واگذاری امور نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ 1395/01/17 1395/01/28
واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ 1395/01/16 1395/01/28
اجاره پارکینگ جهت فعالیت تخلیه و بارگیری و جرثقیل در پایانه 1394/12/22 1395/01/11
اجاره پارکینگ 1394/12/22 1395/01/11
فروش اموال اسقاط 1394/12/15 1394/12/17
فروش اموال اسقاط در پایانه بار 1394/12/13 1394/12/17
فروش اموال اسقاط 1394/11/14 1394/11/25
فروش اموال اسقاط 1394/11/14 1394/11/25
صفحه 1 از 14