مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربی مسکونی 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربی مسکونی و تجاری در نقاط مختلف شهر 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربی مسکونی و تجاری در نقاط مختلف شهر 1399/05/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربی مسکونی و تجاری 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربی مسکونی و تجاری در نقاط مختلف شهر 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه ی زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربی مسکونی و تجاری در نقاط مختلف شهر 1399/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری سوله جهت احداث شهربازی سرپوشیده 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از درختان سطح شهر را که نیاز به هرس دارند 1398/11/21 رجوع به آگهی
سوله سینما (محل کارخانه قند) 1398/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4