مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 1394/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری تخلیه و بارگیری در محوطه پایانه مرزی 1394/08/17 1394/08/20
واگذاری تخلیه و بارگیری در محوطه پایانه مرزی 1394/08/13 1394/08/20
واگذاری غرفه به مساحت 6 مترمربع 1394/07/25 1394/07/30
واگذاری غرفه به مساحت 12 مترمربع در سالن تجاری 1394/06/07 1394/06/14
واگذاری غرفه 1394/05/10 1394/05/12
واگذاری غرفه 1394/05/05 1394/05/12
واگذاری تابلو تبلیغاتی 1394/03/05 1394/03/09
واگذاری تابلو تبلیغاتی 1394/02/30 1394/03/09
واگذاری غرفه 1394/02/16 1394/02/19
صفحه 1 از 4