کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4896367 مزایده فروش ورق گالوانیزه استان آذربایجان غربی 1400/12/01 1400/12/03
4854894 مزایده اجاره آبگرم استان آذربایجان غربی 1400/11/17 رجوع به آگهی
4850502 مزایده فروش آهن آلات دست دوم و داربست استان آذربایجان غربی 1400/11/16 رجوع به آگهی
4850498 مزایده فروش آهن آلات مازاد استان آذربایجان غربی 1400/11/16 رجوع به آگهی
4744473 مزایده فروش اموال مازاد استان آذربایجان غربی 1400/11/02 رجوع به آگهی
4694720 مزایده اجاره آبگرم استان آذربایجان غربی 1400/10/14 رجوع به آگهی
4673598 مزایده اجاره یخچال نه پله استان آذربایجان غربی 1400/10/07 رجوع به آگهی
4652531 مزایده اجاره آبگرم استان آذربایجان غربی 1400/09/30 رجوع به آگهی
4615658 مزایده اجاره یخچال نه پله استان آذربایجان غربی 1400/09/21 رجوع به آگهی
4595401 مزایده اجاره آبگرم استان آذربایجان غربی 1400/09/14 1400/09/24
4495396 مزایده اجاره یخچال نه پله استان آذربایجان غربی 1400/08/23 رجوع به آگهی
4484802 مزایده آبگرم استان آذربایجان غربی 1400/08/19 رجوع به آگهی
4450818 مزایده فروش اموال مازاد استان آذربایجان غربی 1400/08/11 رجوع به آگهی
4441007 مزایده اجاره یخچال استان آذربایجان غربی 1400/08/08 رجوع به آگهی
4395825 مزایده اجاره آبگرم استان آذربایجان غربی 1400/07/25 رجوع به آگهی
4369004 مزایده اجاره یخچال نه پله استان آذربایجان غربی 1400/07/12 رجوع به آگهی
4305649 مزایده اجاره آبگرم استان آذربایجان غربی 1400/06/25 رجوع به آگهی
4299111 مزایده فروش اموال مازاد استان آذربایجان غربی 1400/06/23 رجوع به آگهی
4196234 مزایده فروش اموال اسقاطی استان آذربایجان غربی 1400/05/19 رجوع به آگهی
4194677 مزایده فروش اموال اسقاطی استان آذربایجان غربی 1400/05/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8