کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7657995 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط کد 3 موجود در انبار حوزه ستادی استان لرستان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7657991 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط استان لرستان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7656288 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط استان لرستان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7640741 مزایده انواع ترانسفورماتور استان لرستان 1402/11/17 رجوع به آگهی
7370707 مزایده فروش کالاهای اسقاط شامل انواع ترانسفورماتور، سیم و کابل مسی و آلومینیوم، آهن آلات، چراغ و پایه های بتونی و چوبی استان لرستان 1402/09/05 1402/09/09
7367748 مزایده فروش کالاهای اسقاط (کد3) شامل انواع ترانسفورماتور، سیم و کابل مسی و آلومینیوم، آهن آلات، چراغ و پایه های بتونی و چوبی استان لرستان 1402/09/04 1402/09/09
7358660 مزایده فروش کالاهای اسقاط (کد3) شامل انواع ترانسفورماتور، سیم و کابل مسی و آلومینیوم، آهن آلات، چراغ و پایه های بتونی و چوبی استان لرستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7358144 مزایده واگذاری 17 ردیف شامل: - انواع ترانسفورماتور - پایه چوبی - پایه بتونی - دژنگتور 20 - ریگلوزر - و ... استان لرستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
4725486 مزایده فروش کالاهای اسقاط استان لرستان 1400/10/25 رجوع به آگهی
4724380 مزایده فروش کالاهای اسقاط کد 3 استان لرستان 1400/10/25 1400/10/30
4710669 مزایده فروش پایه چوبی مختلف - پایه بتونی مختلف - سیم آلومینیوم نمرات مختلف استان لرستان 1400/10/20 رجوع به آگهی
4708161 مزایده فروش کالاهای اسقاط کد 3 استان لرستان 1400/10/20 1400/10/30
4343224 مزایده فروش خودروهای اسقاط استان لرستان 1400/07/01 رجوع به آگهی
4335423 مزایده فروش خودروهای اسقاطی استان لرستان 1400/06/29 رجوع به آگهی
4335376 مزایده فروش خودروهای اسقاط استان لرستان 1400/06/29 1400/07/07
4332543 مزایده خودروهای قابل شماره گذاری ـ خودروهای غیرقابل شماره گذاری استان لرستان 1400/06/29 رجوع به آگهی
3267717 مزایده فروش سیم و کابل مسی و سیم آلومینیوم نمرات مختلف اسقاط (کد 3) استان لرستان 1399/07/12 رجوع به آگهی
3265696 مزایده فروش سیم و کابل مسی و سیم آلومینیوم نمرات مختلف اسقاط استان لرستان 1399/07/10 رجوع به آگهی
3264311 مزایده فروش سیم و کابل مسی و سیم آلومینیوم نمرات مختلف اسقاط کد سه استان لرستان 1399/07/09 رجوع به آگهی
3241006 مزایده فروش سیم و کابل مسی و سیم آلومینیوم نمرات مختلف استان لرستان 1399/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4