مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سیم و کابل مسی و سیم آلومینیوم نمرات مختلف 1399/07/08 رجوع به آگهی
سیم مسی اسقاط- سیم آلومینیوم اسقاط- کابل مسی نمرات مختلف 1399/07/08 1399/07/29
فروش کالاهای اسقاط شامل: انواع کابل مسی و آلومینیوم اسقاط، انواع ترانس چک اسقاط، سیم آلومینیوم و میل... 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش کالاهای اسقاط 1399/04/10 رجوع به آگهی
فروش خودروهای اسقاط 1399/04/10 رجوع به آگهی
فروش کالاهای اسقاط شامل: انواع کابل مسی و آلومینیوم اسقاط، انواع ترانس چک اسقاط، سیم آلومینیوم و میل... 1399/04/10 رجوع به آگهی
فروش خودروهای اسقاط 1399/04/08 رجوع به آگهی
فروش کالاهای اسقاط 1399/04/08 1399/04/21
فروش واحدهای تجاری( مغازه )مازاد بر نیاز 1398/11/26 1398/12/03
فروش واحدهای تجاری( مغازه )مازاد بر نیاز 1398/11/23 1398/12/03
صفحه 1 از 6