کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7985606 مزایده سر درختی باغ میوه استان تهران 1403/02/29 1403/03/17
7920945 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان دو باب مغازه استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7593410 مزایده اجاره یکساله مغازه به مساحت 13 متر استان تهران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7379140 مزایده آپارتمان مسکونی یک خواب دارای آب و گاز مشترک و برق صورت مستقل استان تهران 1402/09/07 1402/09/20
7365816 مزایده اجاره دو ساله ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ و همچنین یک واحد مسکونی استان تهران 1402/09/04 رجوع به آگهی
7363229 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مسکونی به مساحت 65 مترمربع طبقه دوم به اجاره استان تهران 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362963 مزایده واگذاری اجاره یک قطعه باغ با سهمیه آب به مساحت 12102/90 مترمربع استان تهران 1402/09/02 رجوع به آگهی
7112791 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/07/09 رجوع به آگهی
7111127 مزایده واگذاری یک واحد تجاری مغازه شماره 9 به مساحت 13 مترمربع استان تهران 1402/07/09 رجوع به آگهی
7093610 مزایده اجاره یک واحد تجاری مغازه استان تهران 1402/07/06 رجوع به آگهی
7093609 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری مغازه از رقبات موقوفه به مساحت 16/60 متر 3/50 متر بالکن استان تهران 1402/07/06 رجوع به آگهی
6779347 مزایده اجاره املاک کاربری مغازه و مسکونی و زمین زراعی استان تهران 1402/04/19 1402/05/09
6778173 مزایده زمین زراعی به مساحت 4099 مترمربع استان تهران 1402/04/19 رجوع به آگهی
6776976 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مسکونی به مساحت 68 مترمربع استان تهران 1402/04/19 رجوع به آگهی
6776974 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری مغازه استان تهران 1402/04/19 رجوع به آگهی
6776865 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری استان تهران 1402/04/19 رجوع به آگهی
6547088 مزایده واگذاری 5 واحد تجاری استان تهران 1402/02/24 رجوع به آگهی
6540155 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ عرصه و اعیان 2 باب واحد مسکونی با قابلیت تبدیل به دفتر وکالت و مطب بصورت شمالی و جنوبی استان تهران 1402/02/23 1402/03/08
6537932 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان 6 باب مغازه و یک باب تجاری از رقبات آستان مقدس استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537774 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه واعیان 1 واحد تجاری یک واحد رستوران و یک واحد پارکینک به اجاره استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4