مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زمین 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری 23 قطعه زمین مسکونی 1399/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری 23 قطعه زمین مسکونی 1399/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری 23 قطعه زمین مسکونی 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری 23 قطعه زمین مسکونی 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری ۱۱ قطعه زمین مسکونی 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری 14 قطعه زمین مسکونی 1399/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری14 قطعه زمین مسکونی شهرداری - شماره قطعه / پلاک ثبتی 8 - مساحت 486/83 متر مربع - کاربری مسکو... 1399/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن 1399/02/20 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن 1399/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5