کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8073150 مزایده فروش اموال شامل : -هیدروکن سنگ شکن - کامیونت نیسان بنزینی مدل 1381 استان فارس 1403/03/19 1403/03/30
8042571 مزایده فروش اموال شامل : 1-هیدروکن سنگ شکن 2 - کامیونت نیسان بنزینی مدل 1381 استان فارس 1403/03/09 1403/03/30
7647022 مزایده فروش اموال شامل 2 مورد هیدروکن سنگ شکن- کامیونت نیسان بنزینی مدل 1381 استان فارس 1402/11/18 1402/12/02
7608494 مزایده فروش اموال شامل 2 مورد هیدروکن سنگ شکن- کامیونت نیسان بنزینی مدل 1381 استان فارس 1402/11/11 1402/12/02
6926384 مزایده فروش هیدروکن سنگ شکن - کامیونت نیسان بنزینی مدل 1381 استان فارس 1402/05/29 1402/06/08
6896323 مزایده فروش اموال در دو ردیف شامل : 1- هیدروکن سنگ شکن 2- کامیونت نیسان بنزینی مدل 1381 استان فارس 1402/05/21 رجوع به آگهی
6454722 مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/01/28 رجوع به آگهی
6322570 مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی استان فارس 1401/12/03 رجوع به آگهی
6286957 مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی استان فارس 1401/11/26 رجوع به آگهی
6248187 مزایده فروش یکدستگاه هیدروکن استان فارس 1401/11/16 رجوع به آگهی
6225476 مزایده فروش یک دستگاه هیدروکن استان سیستان و بلوچستان 1401/11/09 رجوع به آگهی
6134222 مزایده فروش یکدستگاه هیدروکن استان فارس 1401/10/20 1401/11/01
6113854 مزایده فروش یکدستگاه هیدروکن استان فارس 1401/10/14 رجوع به آگهی
5260707 مزایده فروش زمین مسکونی ـ کاربری مسکونی (واگذاری 7 قطعه زمین مسکونی) استان فارس 1401/03/08 1401/03/21
5235622 مزایده فروش زمین های مسکونی استان فارس 1401/03/01 1401/03/21
5080868 مزایده اطاق بار وانت نیسان شوکا - یک عدد رینگ و لاستیک وانت نیسان دو عدد - ضایعات برنجی - ضایعات آهن و فولاد - گاری خدمات شهری استان فارس 1401/01/27 1401/02/07
5059201 مزایده اطاق بار وانت نیسان شوکا - یک عدد رینگ و لاستیک وانت نیسان دو عدد - ضایعات برنجی و ... استان فارس 1401/01/21 1401/02/07
4892925 مزایده کامیونت نیسان کمپرسی آبی مدل ۱۳۸۴ - کامیونت نیسان کمپرسی زرد مدل ۱۳۸۳ - کامیونت نیسان کمپرسی دودی مدل ۱۳۷۰ - اطاق بار وانت نیسان شوکا استان فارس 1400/11/30 رجوع به آگهی
4891554 مزایده واگذاری 7 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1400/11/29 رجوع به آگهی
4876783 مزایده کامیونت نیسان کمپرسی آبی مدل ۱۳۸۴ ـ کامیونت نیسان کمپرسی زرد مدل ۱۳۸۳ ـ کامیونت نیسان کمپرسی دودی مدل ۱۳۷۰ ـ اطاق بار وانت نیسان شوکا ـ رینگ و لاستیک وانت نیسان و استان فارس 1400/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5