کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7679050 مزایده تامین مالی، احداث و بهره برداری بلند مدت یک نیروگاه خورشیدی200 کیلوواتی استان مرکزی 1402/11/29 رجوع به آگهی
7129347 مزایده یک دستگاه وانت دوکابین(فوتون مدل 1397) و 21 دستگاه پرینتر حرارتی Bixolon SPP-R310 BK Receipt Printer استان مرکزی 1402/07/10 1402/07/16
7117147 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : فروش وانت دو کابین فوتون مدل 1397 - پرینتر حرارتی BixolonSPP-R310BK Receipt Printer استان مرکزی 1402/07/10 1402/07/16
6969545 مزایده فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/06/06 رجوع به آگهی
6965999 مزایده جهت فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/06/05 1402/06/09
6787014 مزایده واگذاری پساب به مدت محدود و معین در ازای احداث و بهره برداری استان مرکزی 1402/04/21 1402/04/26
6783970 مزایده واگذاری پساب به مدت محدود و معین در ازای تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه استان مرکزی 1402/04/20 1402/04/26
6782321 مزایده واگذاری پساب به مدت محدود و معین در ازای تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه استان مرکزی 1402/04/20 1402/04/26
6778342 مزایده واگذاری پساب به مدت محدود و معین در ازای احداث و بهره برداری او اورهال 3 خط از 4 خط جریان فاز 4 تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1402/04/19 1402/04/26
6758020 مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی استان مرکزی 1402/04/13 رجوع به آگهی
6752609 مزایده فروش ملکی به مساحت 32.959 مترمربع استان مرکزی 1402/04/12 1402/04/17
6747725 مزایده فروش دو قطعه زمین و باغ به مساحت های 37500 مترمربع ، 5/2 هکتار - یک قطعه زمین و باغ به مساحت ششدانگ 99672 مترمربع - ملکی به مساحت 959/32 مترمربع و ساختمانی در یک طبه به مساحتی حدودا 235 متر مرب... استان مرکزی 1402/04/11 1402/04/17
6644525 مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی استان مرکزی 1402/03/21 رجوع به آگهی
6631402 مزایده دو قطعه زمین و باغ موسوم استان مرکزی 1402/03/17 1402/03/25
6613472 مزایده فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/03/10 رجوع به آگهی
6610094 مزایده فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/03/10 1402/03/18
6598635 مزایده فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1402/03/08 1402/03/18
6596658 مزایده واگذاری پساب به مدت محدود و معین در ازای تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1402/03/07 1402/03/13
6589453 مزایده جهت تکمیل و بهره برداری از بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/03/06 1402/03/13
6589031 مزایده واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1402/03/06 1402/03/13
صفحه 1 از 4