کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8167190 مزایده فروش سه واحد آپارتمان استان خراسان رضوی 1403/04/11 رجوع به آگهی
8153453 مزایده فروش ملک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 108/46 مترمربع به انضمام تراس غیرمسقف به مساحت 10/88 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/05/08
8123856 مزایده فروش واحد آپارتمان در طبقه ششم یک ساختمان غرصع 368.9 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/27
8103024 مزایده فروش واحد آپارتمان در طبقه ششم یک ساختمان غرصع 368.9 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/03/26 رجوع به آگهی
8093916 مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان یخچالدار آبی رنگ مدل 1386 استان خراسان رضوی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8082246 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کارگاه (وضعیت خاص طلق) به مساحت 1770 مترمربع به صورت کارگاه موزاییک و قطعات بتنی استان خراسان رضوی 1403/03/21 رجوع به آگهی
8062123 مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تأسیسات استان خراسان رضوی 1403/03/16 رجوع به آگهی
7959032 مزایده فروش ملک ساختمانی استان خراسان رضوی 1403/02/23 رجوع به آگهی
7902306 مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچالدار آبی رنگ شماره شاسی مدل سال 1386 استان خراسان رضوی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7810314 مزایده فروش دو واحد آپارتمان استان خراسان رضوی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7783678 مزایده فروش ملک ملک مورد ارزیابی دارای عرسه به مساحت 1770 متر مربع بوده و اعیان آن شامل یک باب سوله با اسکلت فلزی مستعمل به مساحت 472 متر مربع استان خراسان رضوی 1402/12/24 رجوع به آگهی
7762117 مزایده فروش منزل مسکونی استان خراسان رضوی 1402/12/19 رجوع به آگهی
7756303 مزایده یک باب منزل مسکونی استان خراسان رضوی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7734492 مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچالدار آبی رنگ مدل سال 1386 استان خراسان رضوی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7656218 مزایده یک قطعه زمین زراعی استان خراسان رضوی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7615793 مزایده فروش دو واحد آپارتمان قدمت بنا بیش از 27 سال استان خراسان رضوی 1402/11/14 رجوع به آگهی
7612853 مزایده فروش ملک مسکونی تجاری استان خراسان رضوی 1402/11/12 1402/12/12
7587457 مزایده پنج دانگ یک باب آپارتمان تجاری با کاربری تجاری استان خراسان رضوی 1402/11/07 رجوع به آگهی
7536728 مزایده فروش ملک استان خراسان رضوی 1402/10/23 رجوع به آگهی
7509392 مزایده فروش ملک ساختمان جنوبی با عرصه 250 مترمربع استیجاری 5 طبقه هر طبقه یک واحد مسکونی استان خراسان رضوی 1402/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3