مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ماده معدنی منیزیت 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش ماده معدنی منیزیت 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش ماده معدنی منیزیت تولیدی خود به صورت کلوخه و با عیارهای متفاوت 89 تا 95 درصد تفکیک شده و ماهیان... 1398/05/19 رجوع به آگهی
فروش ماده معدنی منیزیت تولیدی خود به صورت کلوخه و با عیارهای متفاوت 89 تا 95 درصد تفکیک شده 1398/05/17 رجوع به آگهی
فروش کلوخه و کنسانتره کرومیت 1397/09/12 رجوع به آگهی
پانصد تن کلوخه -پانصد تن کنسانتره کرومیت 1397/09/11 رجوع به آگهی
فروش مقدار (10% +- ) 1500 تن کلوخه کرومیت با عیار تقریبی 42 درصد 1397/08/09 رجوع به آگهی
فروش مقدار (10% +- ) 1500 تن کلوخه کرومیت با عیار تقریبی 42 درصد 1397/08/07 رجوع به آگهی
1500 تن کلوخه کرومیت 1397/07/12 رجوع به آگهی
مزایده 1500 تن کلوخه، کرومیت با عیار 41 درصد 1397/07/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4