مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بیست راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی -یکصد و شصت راس گوساله نر قطع شیر هلشتاین-هفتاد راس گوساله نر شیر... 1397/08/30 رجوع به آگهی
فروش محصولات 1397/06/31 رجوع به آگهی
بیست و پنج 25 راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی -هفتاد 70 راس گوساله نر قطع شیر -هشتاد 80 راس گوساله نر... 1397/05/30 رجوع به آگهی
فروش: ـ 15 راس گاو غیرآبستن غیراقتصادی ـ 60 راس گوساله نر قطع شیر ـ 20 راس گوساله نر شیرخوار ـ حدود... 1397/02/29 رجوع به آگهی
فروش محصولات شامل: 15 راس گاو غیر آبستن غیراقتصادی، 190 راس گوساله نر قطع شیر، 140 راس گوساله نر شیر... 1397/01/30 رجوع به آگهی
فروش محصولات (بیست راس گاوز غیرآبستن غیراقتصادی ـ نود راس گوساله نر قطع شیر ، یکصد و پنجاه راس گوسال... 1396/12/26 رجوع به آگهی
-بیست و پنج راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی -صد راس گوساله نر قطع شیر -یکصدوهشتاد راس گوساله نر شیرخوا... 1396/12/05 رجوع به آگهی
فروش محصولات (مقدار حدود 60 تن ماهی گرمابی آببندان ـ مقدار حدود سی و پنج تن برج طارم هاشمی ) 1396/11/21 رجوع به آگهی
فروش اقلام شامل ۲۰ راس گاو غیرآبستن غیراقتصادی- ۱۵۰ راس گوساله نر قطع شیر- ۲۰۰ راس گوساله نر شیرخوار... 1396/10/27 رجوع به آگهی
فروش 25 راس گاو غیر ابستن غیر اقتصادی، 50 راس تلیسه ابستن ، 170 راس گوساله نر قطع شیر ،280 راس گوسال... 1396/09/28 1396/10/12
صفحه 1 از 13