مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال منقول اسقاطی 1397/08/22 1397/08/29
فروش تعداد 16 دستگاه خودرو و 4 دستگاه موتورسیکلت 1395/08/09 1395/08/16
فروش اموال اسقاط 1394/09/25 1394/10/01
فروش اموال اسقاط (تجهیزات پزشکی) 1394/08/30 1394/09/06
واگذاری غرفه فروش مواد خوراکی بیمارستان 1392/11/23 1392/11/25
مزایده یک باب غرفه فروش مواد خوراکی بیمارستان 1392/11/23 رجوع به آگهی
مزایده یک باب غرفه فروش مواد خوراکی بیمارستان 1392/11/19 1392/11/25
فروش خودرو اسقاطی 1392/07/13 1392/07/15
فروش تعداد 31 دستگاه خودرو اسقاطی 1392/07/09 1392/07/09
فروش خودرو اسقاطی 1392/05/16 1392/05/18
صفحه 1 از 2