کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1604157 مزایده حمل و نقلی و صدور صورت وضعیت مسافری (شرکت مسافربری) استان خوزستان 1397/07/30 1397/08/02
1510444 مزایده شرایط خصوصی مکانیزه استان خوزستان 1397/06/04 1397/06/05
1508702 مزایده مکانیزه مسافر بری همراه توشه استان خوزستان 1397/06/03 1397/06/08
1493144 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری حمل و نقلی و صدور صورت وضعیت مسافری استان خوزستان 1397/05/16 1397/05/21
1493141 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای استان خوزستان 1397/05/16 1397/05/21
1489779 مزایده واگذاری کارگاه خدماتی استان خوزستان 1397/05/14 رجوع به آگهی
1410291 مزایده اصلاحیه فراخوان اجاره غرفه همراه اول استان خوزستان 1397/03/23 1397/04/04
1408676 مزایده اصلاحیه اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای استان خوزستان 1397/03/22 1397/04/03
1408675 مزایده اصلاحیه مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای استان خوزستان 1397/03/22 1397/04/03
1400273 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای چذابه استان خوزستان 1397/03/13 1397/03/22
1400269 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول استان خوزستان 1397/03/13 1397/03/22
1400268 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول استان خوزستان 1397/03/13 1397/03/22
1345403 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول استان خوزستان 1397/01/28 1397/02/03
1345401 مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول استان خوزستان 1397/01/28 1397/02/03
1314238 مزایده اجاره یک باب غرفه استان خوزستان 1396/12/10 1396/12/12
914965 مزایده اجاره 9 باب غرف حمل و نقلی استان خوزستان 1395/03/16 1395/03/26
911812 مزایده اجاره یک باب غرفه اختصاصی بیمه در پایانه بار بندر امام استان خوزستان 1395/03/08 1395/03/10
824185 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو استان خوزستان 1394/07/22 1394/07/30
823786 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو استان خوزستان 1394/07/21 1394/07/30
807495 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو استان خوزستان 1394/06/09 1394/06/17
صفحه 1 از 7