مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده حمل و نقلی و صدور صورت وضعیت مسافری (شرکت مسافربری) 1397/07/30 1397/08/02
مزایده شرایط خصوصی مکانیزه 1397/06/04 1397/06/05
مزایده مکانیزه مسافر بری همراه توشه 1397/06/03 1397/06/08
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری حمل و نقلی و صدور صورت وضعیت مسافری 1397/05/16 1397/05/21
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای 1397/05/16 1397/05/21
مزایده واگذاری کارگاه خدماتی 1397/05/14 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه فراخوان اجاره غرفه همراه اول 1397/03/23 1397/04/04
مزایده اصلاحیه اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای 1397/03/22 1397/04/03
مزایده اصلاحیه مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای 1397/03/22 1397/04/03
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای چذابه 1397/03/13 1397/03/22
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول 1397/03/13 1397/03/22
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول 1397/03/13 1397/03/22
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول 1397/01/28 1397/02/03
مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری همراه اول 1397/01/28 1397/02/03
مزایده اجاره یک باب غرفه 1396/12/10 1396/12/12
مزایده اجاره 9 باب غرف حمل و نقلی 1395/03/16 1395/03/26
مزایده اجاره یک باب غرفه اختصاصی بیمه در پایانه بار بندر امام 1395/03/08 1395/03/10
مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو 1394/07/22 1394/07/30
مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو 1394/07/21 1394/07/30
مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو 1394/06/09 1394/06/17
صفحه 1 از 7