کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8153302 مزایده فروش تعدادی اراضی تجاری استان خراسان جنوبی 1403/04/07 1403/04/16
8138104 مزایده فروش اراضی تجاری استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8110886 مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی مساحت 30000 مترمربع استان خراسان جنوبی 1403/03/27 1403/04/02
7899774 مزایده عرضه یک قطعه زمین با کاربری گردشگری استان خراسان جنوبی 1403/02/09 1403/02/16
7890061 مزایده واگذاری 24 قطعه زمین با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/02/06 1403/02/25
7887316 مزایده زمین با کاربری : تفریحی استان خراسان جنوبی 1403/02/05 رجوع به آگهی
7886886 مزایده عرضه یک قطعه زمین با کاربری گردشگری استان خراسان جنوبی 1403/02/05 1403/02/16
7876229 مزایده واگذاری 24 قطعه زمین با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/25
7618071 مزایده واگذاری 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی شامل: - به مساحت 297.30 مترمربع - به مساحت 294.07 مترمربع - به مساحت 213.94 مترمربع - به مساحت 285.63 مترمربع - به مساحت 285.20 مترمربع - به مساحت 284.77 مت... استان خراسان جنوبی 1402/11/14 1402/11/18
7617373 مزایده فروش تعداد 316 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان جنوبی 1402/11/14 1402/11/15
7599482 مزایده واگذاری اراضی مسکونی استان خراسان جنوبی 1402/11/09 1402/11/12
7589590 مزایده واگذاری اراضی مسکونی استان خراسان جنوبی 1402/11/07 1402/11/12
7583824 مزایده فروش تعداد 316 قطعه زمین با کاربری مسکونی - به مساحت 79557.29 مترمربع استان خراسان جنوبی 1402/11/04 1402/11/12
7557568 مزایده واگذاری 18 قطعه زمین با کاربری تجاری شامل: - 15 ردیف هر کدام به مساحت 50 مترمربع - به مساحت 140 مترمربع - به مساحت 60 مترمربع - به مساحت 120 مترمربع استان خراسان جنوبی 1402/10/27 1402/11/02
7516119 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی بصورت اجاره و بهره برداری موقت استان خراسان جنوبی 1402/10/17 1402/10/24
7480504 مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی استان خراسان جنوبی 1402/10/07 1402/10/14
7480263 مزایده خودروهای مازاد پژو 405 GLX با مدل 1389 و دوگانه سوز و تصادفی - مینی بوس ایویکو آ - 9 - 60 با مدل 1376 و گازوئیل استان خراسان جنوبی 1402/10/07 1402/10/11
7477597 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی استان خراسان جنوبی 1402/10/06 1402/10/17
7469230 مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی استان خراسان جنوبی 1402/10/04 1402/10/14
7468714 مزایده فروش دو ردیف خودرو: - پژو 405 GLX با مدل 1389 و دوگانه سوز و تصادفی - مینی بوس ایویکو آ - 9 - 60 با مدل 1376 و گازوئیل و آماده به کار استان خراسان جنوبی 1402/10/04 1402/10/11
صفحه 1 از 3