مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سالن غذاخوری 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن غذا خوری 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن غذاخوری 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای مجتمع خوابگاهی 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجتمع خوابگاهی 1400/11/09 1400/11/27
مزایده اجاره فضاها 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره نانوایی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه دو دهانه 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از فضای پژوهشگاه معلمان 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره فضاهای آموزش و پرورش 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجتمع خوابگاهی و رستوران غذا خوری بیمارستان 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای آموزشی دبیرستان 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات باغی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای مدرسه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره خوابگاه مدرسه 1400/09/15 1400/10/05
مزایده اجاره باشگاه ورزشی هنرهای رزمی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مدرسه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره حیاط آموزش و پرورش قدیم 1400/09/15 1400/10/05
صفحه 1 از 7