کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8241639 مزایده آگهی تجدید مزایده اجاره هفته بازار شهر کلاله استان گلستان 1403/04/31 1403/05/08
8160381 مزایده آگهی مزایده اجاره سنگ شکن شهرداری کلاله استان گلستان 1403/04/10 1403/04/10
8092751 مزایده واگذاری موقت مدیریت و بهره برداری بازار هفتگی استان گلستان 1403/03/23 1403/04/04
7964485 مزایده تجدید مزایده فروش 4 قطعه از زمینهای شهرک حقانی /کاربری مال : مسکونی استان گلستان 1403/02/24 1403/02/23
7964483 مزایده تجدید مزایده فروش 4 قطعه از زمینهای شهرک حقانی کاربری مال : مسکونی استان گلستان 1403/02/24 1403/02/23
7964473 مزایده تجدید مزایده فروش 4 قطعه از زمینهای شهرک: زمین کاربری مال : مسکونی استان گلستان 1403/02/24 1403/02/23
7964472 مزایده تجدید مزایده فروش 4 قطعه از زمینهای شهرک : زمین کاربری مال : مسکونی استان گلستان 1403/02/24 1403/02/23
7698063 مزایده فروش 19 قطعه از زمین ها استان گلستان 1402/12/02 1402/12/05
7688499 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گلستان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7594107 مزایده فروش 19 قطعه زمین استان گلستان 1402/11/08 1402/11/12
7586580 مزایده تعدادی زمین با کاربری مسکونی استان گلستان 1402/11/07 رجوع به آگهی
7419937 مزایده زمین با کاربری : تجاری مسکونی - زمین با کاربری : مسکونی - زمین استان گلستان 1402/09/19 رجوع به آگهی
7272555 مزایده تعدادی قطعه زمین با کاربری های مسکونی - تجاری مسکونی استان گلستان 1402/08/15 رجوع به آگهی
7140755 مزایده اجاره سالن ورزشی و فروشگاه استان گلستان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7130254 مزایده اجاره سالن ورزشی استان گلستان 1402/07/12 1402/07/15
6801082 مزایده فروش یک قطعه زمین استان گلستان 1402/04/25 1402/05/02
6800179 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 220.80 استان گلستان 1402/04/25 رجوع به آگهی
6798603 مزایده تجدید مزایده فروش تعداد دو دستگاه ماشین آلات سبک استان گلستان 1402/04/24 1402/04/26
6795328 مزایده فروش خودروی پراید 131 استان گلستان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6693308 مزایده فروش خودروی پراید 131 - فروش یک دستگاه موتور سیکلت استان گلستان 1402/03/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7