مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده کیوسک مطبوعاتی تنقلاتی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی پل هوایی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده غرفه های کافه تریا ضلع شمالی و مینی تنقلات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری کافی شاپ 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل های زمین فوتبال چمن مصنوعی - زمین چمن فوتبال و ... 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهم مشارکت 1401/02/25 1401/03/03
مزایده فروش سهم مشارکت شهرداری 1401/02/25 1401/03/03
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره هفت واحد تجاری در طبقات مختلف مجتمع 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین های فوتبال چمن 1401/02/24 1401/03/03
مزایده اجاره هفت واحد تجاری در طبقات مختلف مجتمع 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهم مشارکت شهرداری 1401/02/24 1401/03/03
مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه مینی تنقلات و کپی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/24 1401/03/02
مزایده اجاره پارکینگ 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین فوتبال چمن مصنوعی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری 1401/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 83