مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل های مورد نظر:ترامپولین-قلعه بادی 1398/08/21 رجوع به آگهی
تکمیل و اجاره کباب سرا 1398/08/19 رجوع به آگهی
اجاره ترامپولین و قلعه بادی بوستان 1398/08/19 رجوع به آگهی
تجدید حراج حضوری تکمیل و اجاره کباب سرا پارک 1398/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل و اجاره کبابسرا 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش 60 قلم وسایل اداری و غیره اسقاطی 1398/08/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 60 قلم وسایل اداری و غیره اسقاطی 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل و اجاره محل کباب سرا 1398/08/02 رجوع به آگهی
تکمیل و اجاره کبابسرا 1398/08/01 رجوع به آگهی
اجاره 700 مترمربع زمین جهت ایجاد کمپ و چادرهای سنتی عشایری واقع در پارک کوهستانیبه مدت پنج سال 1398/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 102