کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6492815 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 34/7 متر مربع با کاربری تجاری استان فارس 1402/02/10 رجوع به آگهی
6480543 مزایده فروش زمین با کاربری تجاری استان فارس 1402/02/06 رجوع به آگهی
6449368 مزایده فروش 4 عنوان قطعات مسکونی (زمین ) با کاربری های مسکونی به متراژ های مختلف استان فارس 1402/01/27 رجوع به آگهی
6449344 مزایده فروش قطعات مسکونی استان فارس 1402/01/27 رجوع به آگهی
6427844 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1402/01/20 رجوع به آگهی
6426472 مزایده فروش قطعه زمین های با کاربری مسکونی استان فارس 1402/01/20 رجوع به آگهی
6308479 مزایده فروش قطعه زمین ها در 4 ردیف با کاربری های مسکونی استان فارس 1401/12/01 رجوع به آگهی
6271196 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/11/23 رجوع به آگهی
5983334 مزایده فروش قطعه زمین ها با کاربری مسکونی استان فارس 1401/09/05 رجوع به آگهی
5983333 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 386/68 متر مربع با کاربری تجاری - مسکونی استان فارس 1401/09/05 رجوع به آگهی
5983331 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 340 متر مربع استان فارس 1401/09/05 رجوع به آگهی
5960725 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 340 متر مربع استان فارس 1401/08/28 رجوع به آگهی
5960701 مزایده فروش قطعات مسکونی استان فارس 1401/08/28 رجوع به آگهی
5960697 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 386/68 متر مربع با کاربری تجاری - مسکونی به شماره پلاک ثبتی 8740/26 استان فارس 1401/08/28 رجوع به آگهی
5954251 مزایده اجاره 4 باب دکه های موجود در پارک حاشیه ای استان فارس 1401/08/25 رجوع به آگهی
5930980 مزایده اجاره 4 باب دکه ها استان فارس 1401/08/18 رجوع به آگهی
5925234 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری بازارچه شهرک به مساحت تقریبی 28 مترمربع استان فارس 1401/08/17 رجوع به آگهی
5925229 مزایده فروش یک دستگاه خودرو دنا پلاس توربو مدل 1401 استان فارس 1401/08/17 رجوع به آگهی
5921239 مزایده اجاره یک باب واحد تجاری واقع در بازارچه شهرک به مساحت تقریبی 28 مترمربع استان فارس 1401/08/16 رجوع به آگهی
5921237 مزایده فروش یک دستگاه خودرو دنا پلاس توربو مدل 1401 استان فارس 1401/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19