مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعات مسکونی 1398/08/11 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی تحت پلاک 6790/73 به مساحت 506/15 مترمربع 1398/08/11 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 279 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/08/04 رجوع به آگهی
فروش قطعات مسکونی شامل شماره پلاک ثبتی 4176/20 کاربری مسکونی و مساحت قطعه 264 - شماره پلاک ثبتی 76... 1398/08/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی تحت پلاک 6790/73 به مساحت 506/15 مترمربع 1398/08/04 رجوع به آگهی
اجاره دکه 1398/07/21 رجوع به آگهی
اجاره زمین جهت نصب دکه فروشگاهی 1398/07/14 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری به مساحت 13/50 مترمربع 1398/07/14 رجوع به آگهی
اجاره دکه 1398/07/14 رجوع به آگهی
اجاره زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان 1398/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21