مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 30 مترمربع با کاربری تجاری به شماره پلاک ثبتی 186/15 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 340 مترمربع 1399/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب رستوران به مساحت حدودا ۳ متر مربع 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 84/3 مترمربع به پلاک ثبتی 5693/1 با کاربری مسکونی 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت تقریبی 80 مترمربع 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 340 مترمربع 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 84/3 مترمربع به پلاک ثبتی 5693/1 با کاربری مسکونی 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 30 مترمربع با کاربری تجاری 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 80 مترمربع 1399/06/19 رجوع به آگهی
اجاره یک باب رستوران به مساحت حدودا 43 مترمربع 1399/06/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27