مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین با کاربری مسکونی (آپارتمانی) به مساحت 2070/07 متر مربع 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 2070/07 متر مربع با کاربری مسکونی (آپارتمانی) 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/11/04 1400/11/12
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/10/29 1400/11/12
مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری بازارچه 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/09/23 1400/10/07
مزایده فروش قطعات مسکونی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعات مسکونی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین هایی با کاربری مسکونی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین ها با کاربری مسکونی 1400/07/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین ها با کاربری مسکونی به متراژهای ۲۸۵/۱۵ - ۲۶۸/۴۷ - ۳۱۷/۳ مترمربع 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدودا ۲۵۰ متر مربع با کاربری مسکونی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد های تجاری مجتمع تفریحی - تجاری (مساحت 15.04 مترمربع- مساحت 18.42 متر مربع) 1400/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17