کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8209067 مزایده اجاره یک باب غرفه جهت راه اندازی دفاتر تعاونی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/16
8209061 مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/16
8073458 مزایده واگذاری شامل 3 مورد اجاره مکان جهت بازی یوروبانجی - اجاره مجموعه قایقرانی - اجاره قطعه زمینی جهت استقرار پارک بادی استان اصفهان 1403/03/19 رجوع به آگهی
8051211 مزایده واگذاری شامل 3 مورد اجاره مکان جهت بازی یوروبانجی- اجاره مجموعه قایقرانی- اجاره قطعه زمینی جهت استقرار پارک بادی استان اصفهان 1403/03/12 رجوع به آگهی
8010338 مزایده واگذاری دو ردیف: - اجاره قطعه زمینی ( جهت بهره برداری گلخانه ای) - اجاره قطعه زمینی (جهت نصب کانکس فلزی گل فروشی) به مساحت 8 متر استان اصفهان 1403/03/01 1403/03/12
7970499 مزایده واگذاری دو ردیف: - اجاره قطعه زمینی ( جهت بهره برداری گلخانه ای) - اجاره قطعه زمینی (جهت نصب کانکس فلزی گل فروشی) به مساحت 8 متر استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/12
7873005 مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت زباله کش ایسوزو استان اصفهان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7870242 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی استان اصفهان 1403/02/02 1403/02/12
7863923 مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی استان اصفهان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7831205 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری استان اصفهان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7726800 مزایده اجاره مکان و عرصه ضلع شرقی به مساحت حدود 30 متر مربع در پارک پرنیان استان اصفهان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726799 مزایده اجاره اغذیه فروشی استان اصفهان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7699331 مزایده فروش حدوداً (نه) 9 تن سود سوزآور استان اصفهان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7668809 مزایده فروش حدوداً (نه) 9 تن سود سوزآور استان اصفهان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7649577 مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیونت زباله کش ایسوزو استان اصفهان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7647953 مزایده اجاره مکان یک قطعه زمین جهت آموزش موتور سیکلت استان اصفهان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7647952 مزایده اجاره مکان بازار روز هفته ای یک روز پنجشنبه ها استان اصفهان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7647949 مزایده اجاره مکان به مساحت 4500 متر مربع استان اصفهان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7591544 مزایده اجاره مکان به مساحت 4500 متر مربع از اراضی جهت پارک بادی و شهربازی استان اصفهان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7591543 مزایده اجاره مکان بازار روز استان اصفهان 1402/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6