مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کارخانه آسفالت 60 تنی 1399/05/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش لوازم مازاد ساختمانی، تاسیساتی، نقلیه ، ماشین آلات کارگاهی، تولیدی و ضایعات 1398/10/10 رجوع به آگهی
مزایده (فروش) لوازم مازاد ساختمانی، تاسیساتی، نقلیه، ماشین آلات کارگاهی، تولیدی و ضایعات 1398/10/10 رجوع به آگهی
فروش برج مسکونی و سه قطعه زمین 1398/09/17 رجوع به آگهی
فروش برج مسکونی 1398/08/11 1398/08/14
فروش قسمتی از آهن آلات مازاد 1398/06/13 رجوع به آگهی
فروش لوازم مازاد ساختمانی، تاسیساتی ماشین آلات، کارگاهی و ضایعات 1397/11/17 1397/11/24
فروش لوازم مازاد ساختمانی، تاسیساتی ماشین آلات، اداری کارگاهی و ضایعات 1397/09/06 1397/09/10
فروش ماشین آلات سواری، خدماتی و سنگین کارگاهی مازاد 1397/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5