کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8231544 مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز سنگین کارگاهی (لودر و بیل مکانیکی) استان خراسان رضوی 1403/04/28 رجوع به آگهی
8207102 مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز سنگین کارگاهی استان خراسان رضوی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8206382 مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز سنگین کارگاهی استان خراسان رضوی 1403/04/20 1403/04/28
8190206 مزایده اجاره زمین و سوله صنعتی استان خراسان رضوی 1403/04/17 1403/04/23
8190189 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت حدود 301/89 متر مربع استان خراسان رضوی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8186382 مزایده اجاره زمین و سوله صنعتی استان خراسان رضوی 1403/04/16 رجوع به آگهی
8182060 مزایده اجاره زمین به مساحت 22 هکتار با کاربری کشاورزی - صنعتی استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/21
8160607 مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز سنگین کارگاهی استان خراسان رضوی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8153118 مزایده اجاره زمین کاربری کشاورزی و صنعتی استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/11
8152010 مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز سنگین کارگاهی:- دو دستگاه غلطک اتوی آسفالت چرخ لاستیک هپکو - یک دستگاه غلطک اتوی آسفالت چرخ آهنی هپکو - یک دستگاه فینیشر آسفالت vogele . استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/14
8075248 مزایده فروش کامیون ده چرخ شاسی بنز صفرکیلومتر با کاربری کمپرسی استان خراسان رضوی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8034208 مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی بنز صفر کیلومتر استان خراسان رضوی 1403/03/08 رجوع به آگهی
8023732 مزایده فروش چند قطعه زمین استان خراسان رضوی 1403/03/06 رجوع به آگهی
8022264 مزایده فروش چند قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/06 رجوع به آگهی
8008818 مزایده فروش مصالح سنگی مازاد بر نیاز کارگاه:انواع ماسه استان خراسان رضوی 1403/03/01 رجوع به آگهی
7979312 مزایده فروش چند زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7950983 مزایده فروش واحد های تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/20 رجوع به آگهی
7950021 مزایده فروش واحد های تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/20 رجوع به آگهی
7949156 مزایده فروش واحدهای تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/20 رجوع به آگهی
7896801 مزایده فروش واحدهای تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7