مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعدادی از اموال مازاد بر نیاز خود شامل لوازم آشپزخانه صنعتی - لوازم اداری- رایانه ای - ورزشی -سرمایش... 1399/04/14 1399/04/17
یک باب غرفه صنایع دستی 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش سهمی خود از پلاک 188.2 به مساحت تقریبی 1160 مترمربع 1398/08/19 1398/08/22
فروش سهمی خود از پلاک 188.2 بخش 3 مساحت تقریبی 1160 مترمربع 1398/08/01 1398/08/08
فروش سهمی خود از پلاک 188/2 بخش 3 1398/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب غرفه عکاسی 1397/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب غرفه عکاسی 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب گلخانه 1397/09/25 1397/10/02
فراخوان اجاره غرفه های دانشجویی 1397/05/17 1397/06/07
اجاره تعدادی از غرفه های دانشجویی خود 1397/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7